Badania (kierownictwo)

2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Mrugała Felicja Teoretyczne badania dynamiki małych układów atomowo-molekularnych: widmo absorpcji w podczerwieni i predysocjacja wibracyjna kompleksów Li^{+}-H2 i Li^{+}-D2Działalność statutowa
183
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobin: reakcje radiacyjnej asocjacji i przeniesienia ładunku w zderzeniach jonów He^{+} z drobinami D_{2}Działalność statutowa
183
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobin: radiacyjne przeniesienie ładunku w zderzeniach jonów He+ z drobinami D2Działalność statutowa
183
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych układów atomowo-molekularnych: reakcja radiacyjnej asocjacji w mieszaninach drobin wodoru z kationami lituDziałalność statutowa
183
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Mrugała FelicjaRozwój metod obliczeniowych do badań zderzeń atomowo-molekularnych.Działalność statutowa
107
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Mrugała FelicjaRozwój metod obliczeniowych do badań zderzeń atomowo-molekularnychDziałalność statutowa
107
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobinDziałalność statutowa
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobinDziałalność statutowa
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania rezonansów wibracyjno-rotacyjnych w małych cząsteczkachDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaBadania kształtu linii widmowych atomów i cząsteczekBadania własne
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania rezonansów wibracyjno-rotacyjnych w małych układach molekularnychDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaMetoda "pochodnej logarytmicznej" dla obliczeń zderzeniowych w reprezentacji adiabatycznejBadania własne
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczny opis radiacyjnego przeniesienia ładunku w zderzeniach jonu He+ z drobiną H2Działalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaAdaptacja metod numerycznych przybliżenia "silnego sprzężenia" do obliczeń kształtu linii widmowych w mieszaninach atomów i drobin dwuatomowychBadania własne