Badania (kierownictwo)

2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektronów i fotonów z atomami i jonamiDziałalność statutowa
106
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektron-atom oraz foton-atom.Działalność statutowa
106
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektron-atom oraz foton-atom.Działalność statutowa
106
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektron-atom oraz foton-atom.Działalność statutowa
106
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektron-atom oraz foton-atom.Działalność statutowa
106
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
106
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
106
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atom.Działalność statutowa
106
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
106
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chwirot StanisławObrazowanie kondensatu Bosego-Einsteina atomów 87Rb w dowolnym stanie multipletów F=1,2Granty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom helu w pełnym zakresie kątów rozpraszania z zastosowaniem metody lokalnego pola magnetycznego do zmiany toru ruchu elektonu.
(grant promotorski)
Granty MNiSW
909F
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chwirot StanisławSpektroskopia tkankowa i obrazowanie autofluorescencji w zastosowaniu do wykrywania nowotworów - kontynuacjaBadania własne
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławDofinansowanie realizacji inwestycji: zestaw urządzeń laserowych, zestaw urządzeń elektronicznych, zestaw urządzeń do detekcji promieniowania elektromagnetycznego, zestaw urządzeń do diagnostyki promieniowania laserowego, ...
(dotacja celowa MNiSW na zakup aparatury badawczej)
Granty MNiSW
n
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom helu w pełnym zakresie kątów rozpraszania z zastosowaniem metody lokalnego pola magnetycznego do zmiany toru ruchu elektonu.
(grant promotorski)
Granty MNiSW
909F
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławBadania zderzeń elektron - atom oraz stanów splątanych fotonówDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chwirot StanisławSpektroskopia tkankowa i obrazowanie autofluorescencji w zastosowaniu dowykrywania nowotworówBadania własne
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoherentne oddziaływanie atomów ze światłemGranty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom helu w pełnym zakresie kątów rozpraszania z zastosowaniem metody lokalnego pola magnetycznego do zmiany toru ruchu elektonu.
(grant promotorski)
Granty MNiSW
909F
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania nieelastycznych zderzeń elektron- atom w zakresie dużych kątów rozpraszaniaDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chwirot StanisławBadania procesów zderzeniowych elektron-atom helu dla dużych kątów rozproszenia z wykorzystaniem metody lokalnego pola magnetycznego.Granty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym doświadczalne badania zderzeń elektron-atomDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chwirot StanisławSpektroskopia tkankowa i obrazowanie autofluorescencji w zastosowaniu dowykrywania nowotworówBadania własne
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F