Badania (kierownictwo)

2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Karwowski JacekMetoda wariacyjna w modelach Schroedingera i Diraca układów wieloelektronowychBadania własne
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Karwowski JacekEfekty relatywistyczne w ukladach jedno- i dwuelektronowychDziałalność statutowa
N
prof. dr hab. Karwowski JacekScisłe i kwazi-ścisłe rozwiązywalne równania Schroedingera i DiracaBadania własne
N