Badania (kierownictwo)

2021
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBrillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications
(COST Action CA16124 )
Grant europejski
2020
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBrillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications
(COST Action CA16124 )
Grant europejski
2019
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBrillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications
(COST Action CA16124 )
Grant europejski
2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBrillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications
(COST Action CA16124 )
Grant europejski
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBrillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications
(COST Action CA16124 )
Grant europejski
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataWpływ domieszkowania kryształów półprzewodnikowych z grupy II-VI na wartość nieliniowej podatności elektrycznej trzeciego rzędu
(grant UMK)
Inny
504-F
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataWpływ domieszkowania kryształów półprzewodnikowych z grupy II-VI na wartość nieliniowej podatności elektrycznej trzeciego rzędu
(grant UMK)
Inny
504-F
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataNieliniowe własności optyczne i fototermiczne związków półprzewodnikowych II‑VI - kontynuacja tematuBadania własne
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBadanie liniowych i nieliniowych własności optycznych perylenu i jego pochodnychGranty UMK
384-F
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataOtrzymywanie i badanie własności optycznych kryształów mieszanych na bazie ZnSeGranty UMK
349-F
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBadanie liniowych i nieliniowych własności optycznych związków metaloftalocyjaninGranty UMK
432-F
2004
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataLiniowe efekty optyczne w cienkich warstwach Zn1-xMgxSe otrzymywanych metodą LPDGranty UMK
438-F