Badania (kierownictwo)

2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Mikulska-Rumińska KarolinaStructural Plasticity of Eukaryotic TriC/CCT Chaperonins Resolved by Cryo-EM
(Grant Anton przyznawany przez National Academy of Sciences (USA))
Inny
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Mikulska-Rumińska KarolinaStructural Plasticity of Eukaryotic TriC/CCT Chaperonins Resolved by Cryo-EM
(Grant Anton przyznawany przez National Academy of Sciences (USA))
Inny
dr Mikulska-Rumińska KarolinaMechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów
(Preludium 3)
Grant NCN
951-F
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Mikulska-Rumińska KarolinaMechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów
(Preludium 3)
Grant NCN
951-F
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekułDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1609-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaMechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów
(Preludium 3)
Grant NCN
951-F
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanika wybranych białek układu synapsy – badania doświadczalne metodą AFM oraz modelowanie teoretyczne.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1142-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekułDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1609-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaMechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów
(Preludium 3)
Grant NCN
951-F
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanika wybranych białek układu synapsy – badania doświadczalne metodą AFM oraz modelowanie teoretyczne.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
408-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanika wybranych białek układu synapsy – badania doświadczalne metodą AFM oraz modelowanie teoretyczne.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1142-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaSteered MD (and AFM) study of neuronal protein neurexin Steered MD (and AFM) study of neuronal protein neurexin
(Stypendium wyjazdowe na 26th Molecular Modelling Workshop (Erlangen, Niemcy) finansowane przez MGMS-DS)
Stypendia konferencyjne
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanics of neuron al junction – stretching FNIII domains of human contactins
(8th EBSA European Biophysics Congress (Budapest, Hungary))
Stypendia konferencyjne
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekuł
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanika wybranych białek układu synapsy – badania doświadczalne metodą AFM oraz modelowanie teoretyczne.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
408-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanics of neuron al junction – stretching FNIII domains of human contactins
(8th EBSA European Biophysics Congress (Budapest, Hungary))
Stypendia konferencyjne
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekuł
(„Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja”)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekuł
(„Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja”)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.