Badania (kierownictwo)

2022
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidAktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali
(SONATA BIS 7)
Grant NCN
2021
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidAktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali
(SONATA BIS 7)
Grant NCN
2020
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidAktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali
(SONATA BIS 7)
Grant NCN
2019
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidAktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali
(SONATA BIS 7)
Grant NCN
2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidAktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali
(SONATA BIS 7)
Grant NCN
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidWzmocnienie fluorescencji i propagacja energii w sieciach plazmonowych
(Sonata 5)
Grant NCN
4013-F
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidWzmocnienie fluorescencji i propagacja energii w sieciach plazmonowych
(Sonata 5)
Grant NCN
4013-F
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidWzmocnienie fluorescencji i propagacja energii w sieciach plazmonowych
(Sonata 5)
Grant NCN
4013-F
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidKontrola dwufotonowej absorpcji światła w nanokrysztłąch NaLnF4:RE3+ poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(KBN 40)
Granty MNiSW
737-F
dr Piątkowski DawidWzmocnienie fluorescencji i propagacja energii w sieciach plazmonowych
(Sonata 5)
Grant NCN
4013-F
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidKontrola dwufotonowej absorpcji światła w nanokrysztłąch NaLnF4:RE3+ poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(KBN 40)
Granty MNiSW
737-F
dr Piątkowski DawidKontrolowanie procesów konwersji swiatła w pojedynczych nanokryształach aktywowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(MNiSW, Mobilność+ )
Granty MNiSW
Mobilność Plus
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidKontrola dwufotonowej absorpcji światła w nanokrysztłąch NaLnF4:RE3+ poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(KBN 40)
Granty MNiSW
737-F
dr Piątkowski DawidKontrolowanie procesów konwersji swiatła w pojedynczych nanokryształach aktywowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(MNiSW, Mobilność+ )
Granty MNiSW
Mobilność Plus
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidKontrola dwufotonowej absorpcji światła w nanokrysztłąch NaLnF4:RE3+ poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(KBN 40)
Granty MNiSW
737-F
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piątkowski DawidPomiar i opis charakterystyk ESA w prototypowych matrycach szklanych domieszkowanych jonami ziem rzadkichGranty UMK