Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Badania (kierownictwo)

2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Matulewski JacekSystem do wzrokowego wprowadzania tekstu. Rozwój platformy GCAF i języka GIML
(Inkubator Innowacyjności+)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
dr hab. Matulewski JacekGra miejska jako element terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
(Inkubator Innowacyjności+)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
8/InIn+/2017
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Matulewski JacekSystem do wzrokowego wprowadzania tekstu. Rozwój platformy GCAF i języka GIML
(Inkubator Innowacyjności+)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
dr hab. Matulewski JacekGra miejska jako element terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
(Inkubator Innowacyjności+)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
8/InIn+/2017
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Projekt MEN )
Inny
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami - Uniwersytet Młodych Wynalazców)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Projekt MEN )
Inny
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami - Uniwersytet Młodych Wynalazców)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Matulewski JacekElektronika attosekundowaDziałalność statutowa
173
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Matulewski JacekOddziaływanie układów atomowych z silnym polem laseraBadania własne
dr hab. Matulewski JacekBadanie jonizacji i rekombinacji układów atomowych w silnych polachDziałalność statutowa
161
dr hab. Matulewski Jacek(1) Przygotowanie podręcznika do wykładu Granty UMK
386-F
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Matulewski JacekOddziaływanie układów atomowych z silnym polem laseraBadania własne
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Matulewski JacekBadanie jonizacji i rekombinacji układów atomowych w 2D w femtosekundowych impulsach laseraBadania własne
dr hab. Matulewski JacekGrafika. Fizyka. Metody numeryczne: Symulacje fizyczne z wizualizacją 3D
(M/4/2008)
Stypendium na pisanie monografii
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Matulewski Jacek Badania transportu elektronów w DNA - wpływ obecności środowiska wodnegoDziałalność statutowa
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Matulewski JacekBadanie transportu ładunków w układach nieuporządkowanychBadania własne
dr hab. Matulewski JacekPrzygotowanie podręcznika „C++ Builder 2006” w ramach rozwoju dydaktyki informatyki stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejGranty UMK
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Matulewski JacekTransport ładunku w DNADziałalność statutowa
dr hab. Matulewski Jacek1. Badanie zjawiska rekombinacji w silnym polu lasera.2. Przygotowanie podręczników "Delphi 2005"oraz "Microsoft Visual C# 2005 w ramach rozwoju dydaktyki inf. stos. na WFAiISGranty UMK