Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
 • K. Przegiętka, Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, P. Palczewski, Marek Chabowski,
  "Characterisation and OSL dating of modern fluvial sediments in the lower Vistula River: testing the zeroing assumption"
  Bulletin of Geography. Physical Geography Series 10 (2016), 107-121
  DOI: 10.1515/bgeo-2016-0008

 • A. Chruścińska, P. Palczewski, K. Przegiętka,
  "Datowanie luminescencyjne cegieł pochodzących ze stanowiska numer 4 w Starym Rypinie"
  in Jadwiga Lewandowska (editor), Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (2016), pp. 465-468
  ISBN: 978-83-8019-624-7

 • Ewa Mandowska, Arkadiusz Mandowski, Andrzej Bluszcz, Grzegorz Adamiec, Paweł Bilski, Barbara Marczewska, A. Chruścińska, K. Przegiętka,
  "Nowe metody stymulacji optycznej dla czytnika TL/OSL Jupiter"
  Przegl. Elektrotech. 92 (9/2016) (2016), 62-65
  DOI: 10.15199/48.2016.09.16

2015
 • K. Przegiętka, Piotr Więcławski, Mariusz Zaczkowski, Michał Klepacki,
  "Dzwon Tuba Dei i analiza jego dźwięku"
  in Katarzyna Kluczwajd (editor), Kościół Świętojański - nowe rozpoznanie, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń (2015), pp. 239-264
  ISBN: 978-83-88341-82-3

 • K. Szczodrowski, A. Chruścińska, J. Barzowska, K. Przegiętka, K. Anders, R. Piramidowicz, M. Grinberg,
  "Influence of Ti4+ on the long lasting luminescence of Sr2SiO4:Eu2+"
  RSC Adv. 5 (2015), 65236-65244
  DOI: 10.1039/c5ra09999d

 • K. Przegiętka, Piotr Abramowicz, Marek Szymocha,
  "Świętojański zegar słoneczny w Toruniu – między historią a legendą"
  in Katarzyna Kluczwajd (editor), Kościół Świętojański - nowe rozpoznanie, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń (2015), pp. 265-285
  ISBN: 978-83-88341-82-3

2014
 • Barzowska Justyna, A. Chruścińska, K. Przegiętka, Szczodrowski Karol,
  "Dosimetric features of strontium orthosilicate (Sr2SiO4) doped with Eu2+"
  Radiat. Phys. Chem. 104 (2014), 31-35
  DOI: 10.1016/j.radphyschem.2014.05.043

 • A. Chruścińska, Cicha, A., N. Kijek, P. Palczewski, K. Przegiętka, Sulkowska-Tuszyńska, K,
  "Luminescence dating of bricks from the gothic Saint James Church in Toruń"
  Geochronometria 41 (2014), 352-360
  DOI: 10.2478/s13386-013-0165-y

 • K. Przegiętka, A. Chruścińska,
  "On application of low doses from beta radiation source in OSL retrospective dosimetry"
  Radiat. Phys. Chem. 104 (2014), 118-123
  DOI: 10.1016/j.radphyschem.2014.05.045

 • K. Przegiętka,
  "Słoneczny zegar uniwersalny: zrób zegar odmierzający tylko słoneczne godziny", Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń (2014)
  ISBN: 2014

 • N. Kijek, A. Chruścińska, K. Przegiętka,
  "The dependence of quartz OSL on stimulation energy"
  Radiat. Meas. 71 (2014), 108-112
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2014.03.010

2013
 • K. Przegiętka, A. Chruścińska,
  "Analysis of Optical Bleaching of OSL Signal in Sediment Quartz"
  Radiat. Meas. 56 (2013), 257-261
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2013.02.009

 • N. Kijek, A. Chruścińska, K. Przegiętka,
  "On the dependence of Equivalent Dose on temperature of OSL measurements for sediment quartz grains and its implication in dating practice"
  Radiat. Meas. 56 (2013), 252-256
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2013.02.007

 • dr Weckwerth Piotr, K. Przegiętka, A. Chruścińska, dr Pisarska-Jamroży Małgorzata,
  "The relation between optical bleaching and sedimentological features of fluvial deposits in the Toruń Basin (Poland)"
  GQ 57 (2013), 31-44
  DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1074

2012
 • A. Chruścińska, dr Gierszewski Piotr, N. Kijek, dr Kordowski Jarosław, K. Przegiętka, dr Szmańda Jacek,
  "Luminescence age of Vistula River overbank deposits in western part of Warsaw Basin"
  Mineralogia 39 (2012), 99-101

2011
 • Weckwerth Piotr, K. Przegiętka, A. Chruścińska, Woronko Barbara, H. Oczkowski,
  "Age and sedimentological features of fluvial series in the Toruń Basin and the Drwęca Valley (Poland)"
  Geochronometria 38 (2011), 397-412
  DOI: 10.2478/s13386-011-0038-1

 • A. Chruścińska, K. Przegiętka,
  "Analysis of OSL intensity increase with temperature and its conse quences for dating applications"
  Radiat. Meas. 46 (2011), 1514-1517
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2011.02.023

 • K. Przegiętka, Marcin Przegiętka,
  "Dawne i współczesne zegary słoneczne w Toruniu na tle rozwoju metod pomiaru czasu"
  Rocz. MOT Tom XVIII/2009 (2011), 33-61

 • dr Weckwerth Piotr, K. Przegiętka, A. Chruścińska,
  "The age and depositional features of Weichselian fluvial succession in Zielonczyn"
  13th LED 2011 Field trip guide. (2011), 1-2

 • dr Weckwerth Piotr, K. Przegiętka, A. Chruścińska,
  "The OSL age inversion of sand-bed braided river deposits in the Toruń Basin (Poland)"
  13th LED 2011 Book of abstracts (2011), 220-220

2010
 • A. Chruścińska, K. Przegiętka,
  "The influence of electron-phonon interaction on the OSL decay curve shape"
  Radiat. Meas. 45 (2010), 317-319

2009
 • K. Kaiser, A. Hilgers, N. Schlaak, M. Jankowski, P. Kühn, S. Bussemer, K. Przegiętka,
  "Palaeopedological marker horizons in northern central Europe: characteristics of Lateglacial Usselo and Finow soils"
  Boreas 38 (2009), 591 - 609

2008
 • P. Szroeder, A. Chruścińska, K. Przegiętka, S. Kulesza ,
  "Beta irradiation effects in graphite and application to material engineering"
  Energy Convers. Manage. 49 (2008), 2494-2498

 • K. Przegiętka, A. Chruścińska, H. Oczkowski, P. Molewski,
  "Chronostratigraphy of the Vistulian Glaciation (Weichselian) on the Kujawy Moraine Plateau (Central Poland) Based on Lithostratigraphic Research and OSL Dating"
  Geochronometria 32 (2008), 69-77

 • A. Chruścińska, B. Jesionowski, H. Oczkowski, K. Przegiętka,
  "Using the TL Single-aliquot regenerative-dose protocol for the verification of the chronology of the Teutonic order castle in Malbork"
  Geochronometria 30 (2008), 61-67

2006
 • A. Chruścińska, K. Przegiętka, P. Szroeder, H. Oczkowski, F. Rozpłoch,
  "Luminescence from beta-irradieted graphene layers"
  Acta Phys. Pol. A 110 (2006), 71-80

2005
 • K. Przegiętka, D. Richter, A. Chruścińska, H. Oczkowski, K. R. Lankauf, J. Szmańda, M. Luc, W. Chudziak,
  "Quartz Luminescence Applied in Palaeoenvironmental Reconstruction of a Dune,"
  Phys. Scr. T118 (2005), 257-260

 • A. Chruścińska, K. Przegiętka,
  "Quartz TL decay due to optical bleaching,"
  Geochronometria 24 (2005), 1-6

2004
 • J. Szmańda, H. Oczkowski, K. Przegiętka,
  "Age of the Vistula river overbank deposits in Torun"
  Geochronometria 23 (2004), 35-38

 • A. Chruścińska, H. Oczkowski, K. Przegiętka, K.R. Lankauf, M. Luc , J. Szmańda,
  "Evolution of St. Laurent Mountain Near Chelmno Based on Luminescence Dating"
  Geochronometria 23 (2004), 27-34

 • A. Chruścińska, H. Oczkowski, K. Przegiętka,
  "Góra Św. Wawrzyńca - pierwsze wyniki datowania osadów eolicznych metodą Optycznie Stymulowanej Luminescencji"
  in Mons Sancti Laurentii, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA DZIAŁ WYDAWNICTW, Toruń (2004), pp. 299-313
  ISBN: 8323117519

2002
 • W. Wysota, K.R. Lankauf, J. Szmańda, A. Chruścińska, H. Oczkowski, K. Przegiętka,
  "Chronology of the Vistulian (Weichselian) glacial events in the Lower Vistula Region, middle-north Poland"
  Geochronometria 21 (2002), 137-142

2001
 • A. Chruścińska, H. Oczkowski, K. Przegiętka,
  "The Optical Bleaching of TL in K-Feldspars"
  J. Phys. D: Appl. Phys. 34 (2001), 2939-2944

 • A. Chruścińska, H. Oczkowski, K. Przegiętka,
  "The Parameters of Traps in K-Feldspars and the TL Bleaching Efficiency"
  Geochronometria 20 (2001), 15-20