Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2010
 • dr Khalit Benzhour, J. Szatkowski, F. Rozpłoch, K. Stec,
  "The Influence of Argon on the Deposition and Structure of Polycrystalline Diamond Films"
  Acta Phys. Pol. A 118, No.3 (2010), 447-449

2008
 • P. Szroeder, F. Rozpłoch,
  "Effect of lattice compression on g-factor in graphite"
  Solid State Commun. 148 (2008), 148-150
  DOI: 10.1016/j.ssc.2008.07.035

 • F. Rozpłoch, P. Szroeder,
  "Nanomaterials: application in medicine and pharmacy"
  in M. Jaskuła. A.M. Kłonkowski (editor), Nanotechnology: Development and Influence on the Society. Conference Proceedings, Societas Humboldtiana Polonorum, Gdańsk (2008), pp. 149-156
  ISBN: 978-83-7587-003-9

 • A. Bielski, F. Rozpłoch, J. Zaremba,
  "Od Blacka i Wilckego do Einsteina, Zarys historii badań ciepła właściwego pierwiastkow (praca z historii fizyki)"
  Postępy Fizyki 59 (2008), 30-40

 • F. Rozpłoch, J. Patyk, J. Stankowski, P. Szroeder,
  "Siły wiązania metalicznego między płaszczyznami grafenowymi w graficie"
  Karbo 1/2008 (2008), 9-12

2007
 • F. Rozpłoch, J. Patyk, J. Stankowski,
  "Graphenes Bonding Forces in Graphite,"
  Acta Phys. Pol. A 112 No.3 (2007), 557-562

 • F. Firszt, S. Łęgowski, H. Męczyńska, F. Rozpłoch, A. Marasek, K. Strzałkowski, J. Patyk, L. Nowak,
  "Growth and properties of Zn1-x-yBexMnySe crystals"
  Phys. Status Solidi B 244 (2007), 1669-1674
  DOI: 10.1002/pssb.200675130

 • Elżbieta Basiul, Adam Cupa, Jarosław Rogóż, F. Rozpłoch, P. Szroeder,
  "Współczesne techniki analityczne w badaniach technologicznych zabytków na przykładzie gotyckiego ołtarza z Katedry we Włocławku "
  in Justyna Olszewska-Świetlik (editor), Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamištkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń (2007), pp. 129-141
  ISBN: 978-83-231-2135-0

2006
 • A. Chruścińska, K. Przegiętka, P. Szroeder, H. Oczkowski, F. Rozpłoch,
  "Luminescence from beta-irradieted graphene layers"
  Acta Phys. Pol. A 110 (2006), 71-80

2004
 • S. Kulesza, R.T. Rumianowski, F. Rozpłoch, R. Dygdała,
  "Growth of Nd:YAG films by the pulsed laser deposition method"
  Surf. Coat. Technol. 176 (2004), 385-390

 • F. Rozpłoch, J.M. Skowroński, L. Tańska, J. Patyk, J. Szatkowski,
  "New point of view on anisotropy of electrical properties in graphite and some GIC"
  J. Phys. Chem. Solids 65 no 2-3 (2004), 195-197

 • S. Kulesza, J. Patyk, F. Rozpłoch,
  "Spontaneous decrease of high surface electrical conductivity in diamond exposed to atmospheric air"
  Chem. Phys. Lett. 391/1-3 (2004), 56-59

2003
 • K. Benzhour, L. Tańska, Z. Nowak, F. Rozpłoch,
  "Growth of high quality of diamond films on silicon substrate"
  Karbo 4 (2003), 236-239

 • G. Wrzeszcz, L. Dobrzańska, A. Grodzicki, F. Rozpłoch,
  "Synthesis and characterization of new Thiocyanato Bridged Complexes with the General Formula [MLn]3[Cr(NCS)6]2 · mH2O, where M = Cu(II), Ni(II), Co(II); L = various substituted imidazoles"
  Pol. J. Chem. 77 (2003), 147-156

 • P. Szroeder, F. Rozpłoch, W. Marciniak,
  "Two-Temperature EPR Measurements of Multiwalled Carbon Nanotubes"
  Sol. State Phenom. 94 (2003), 275-278

2002
 • P. Szroeder, W. Marciniak, F. Rozpłoch,
  "Badanie węgla zawartego w warstwach malarskich metodą spektroskopii ramanowskiej"
  Karbo 9 (2002), 257-261

 • P. Szroeder, W. Marciniak, F. Rozpłoch,
  "Electron paramagnetic resonance studies on nitric acid treated single-walled carbon nanotubes"
  Karbo 6 (2002), 168-170

 • L. Tańska, M. Leżańska, M. Rozwadowski, F. Rozpłoch, W. Marciniak,
  "EPR studies of carbonaceous compounds deposited on Al-MCM-41"
  Appl. Surf. Sci. 201 (2002), 182-190

 • C. Koepke, K. Wiśniewski, M. Grinberg, F. Rozpłoch,
  "Excited state spectroscopy of the silica sol-gel glass activated by Cr5+ and Cr6+ ions"
  J. Phys. Condens. Matter 14 (2002), 11553-11572

 • K. Perzyńska, M. Biernacki, P. Zaleski, F. Rozpłoch, J. Patyk, F. Firszt, S. Łęgowski, H. Męczyńska, W. Paszkowicz, M. Marcza,
  "Magnetization and EPR Studies of Zn1-x-yBexMnySe Crystals"
  Phys. Status Solidi B 229, No.2 (2002), 701-705

 • mgr R. Rumianowski, F. Rozpłoch, R. Dygdała, S. Kulesza, P. Płóciennik, A. Wojtowicz,
  "Pulsar laser deposition of Nd:YAG on Si with substrate bias voltage"
  Appl. Surf. Sci. 193 (2002), 261-267

 • F. Rozpłoch, J. Patyk, F. Firszt, S. Łęgowski, H. Męczyńska, J. Zakrzewski, A. Marasek,
  "Raman, Photoluminescence and Photoacoustic Investigations of Zn1-x-yBexMnySe Mixed Crystals"
  Phys. Status Solidi B 229, No.2 (2002), 707-709

2001
 • S. Kulesza, F. Rozpłoch,
  "Electrical surface conductivity of CVD diamond films"
  Karbo 11 (2001), 375-377

 • P. Szroeder, F. Rozpłoch,
  "Electron paramagnetic resonance in aged charcoals from architecture sgraffitos"
  Karbo 11 (2001), 404-407

 • E. Szłyk, I. Szymańska, R. Kucharek, G. Wrzeszcz, F. Rozpłoch,
  "New polymeric copper(II) complexes with triacetylphosphite and perfluorinated carboxylates"
  Pol. J. Chem. 75 (2001), 215-222

 • L. Dobrzańska, G. Wrzeszcz, A. Grodzicki, F. Rozpłoch,
  "Synthesis and properties of new bimetalic complexes of general formula: [Ni(diamine)2]3[Cr(NCS)6]2·nH2O,"
  Pol. J. Chem. 75 (2001), 909-914

 • mgr R. Rumianowski, R. Dygdała, F. Rozpłoch, A. Wojtowicz, M. Wiśniewska, S. Kulesza,
  "X-ray study of Nd:YAG on (111)-oriented Si obtained by Pulsed Laser Deposition"
  Proc. SPIE 4412 (2001), 396

2000
 • J.M Skowroński, W. Marciniak, L. Tańska, J. Patyk, F. Rozpłoch,
  "Korelacja pomiędzy fizykochemicznymi właściwościami interkalacyjnych związków grafitu a spektroskopowymi danymi EPR"
  Karbo 4-5 (2000), 148-151

 • F. Rozpłoch, J. Patyk, W. Bała,
  "Structural and electrical properties of thin diamond films grown by HF-CVD method"
  Pol. J. App. Chem. XLIV, no.2-3 (2000), 81-93