Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
 • M. Makowski, M. Witkowski, W. Drozdowski, A. Wojtowicz, K. Wiśniewski, L.A. Boatner,
  "Luminescence and Scintillation Properties of XPO4:Nd3+ (X = Y, Lu, Sc, La) Crystals"
  Opt. Mater. 79 (2018), 273-278
  DOI: 10.1016/j.optmat.2018.02.005

 • W. Drozdowski, M. Witkowski, P. Solarz, P. Głuchowski, M. Głowacki, K. Brylew,
  "Scintillation Properties of Gd3Al2Ga3O12:Ce (GAGG:Ce): a Comparison Between Monocrystalline and Nanoceramic Samples"
  Opt. Mater. 79 (2018), 227-231
  DOI: 10.1016/j.optmat.2018.03.042

2017
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, K. Brylew, W. Łachmański, E. Talik, M. Szubka, J. Kusz, A. Guzik, K. Balin, J. Kisielewski, M. Świrkowicz, A. Pajączkowska,
  "A Deeper Insight into (Lu,Y)AG:Pr Scintillator Crystals"
  IOP Conf. Series: Mat. Sci. Eng. 169 (2017), 012010/1-012010/6
  DOI: 10.1088/1757-899X/169/1/012010

 • F. Chiossi, K. Brylew, A.F. Borghesani, C. Braggio, G. Carugno, W. Drozdowski, M. Guarise,
  "A New Technique for Infrared Scintillation Measurements"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R 855 (2017), 13-15
  DOI: 10.1016/j.nima.2017.01.063

 • K.E. Kuper, V.P. Oleynikov, V.V. Porosev, G.A. Savinov, W. Drozdowski,
  "On Reachable Energy Resolution of SiPM Based Scintillation Counters for X-Ray Detection"
  J. Instrum. 12 (2017), P01001/1-P01001/12
  DOI: 10.1088/1748-0221/12/01/P01001

 • E. Talik, J. Kusz, A. Guzik, M. Szubka, K. Balin, J. Kisielewski, W. Wierzchowski, A. Malinowska, A. Strojny-Nedza, A. Pajaczkowska, W. Drozdowski,
  "Properties of Lu3Al5O12, Lu3Al5O12:Pr, Lu3Al5O12:Pr,Mo, and (Lu1-xYx)3Al5O12:Pr Scintillator Crystals"
  Mater. Res. Express 4 (2017), 056201/1-056201/13
  DOI: 10.1088/2053-1591/aa6be5

 • K. Shunkeyev, D. Sergeyev, W. Drozdowski, K. Brylew, L. Myasnikova, A. Barmina, N. Zhanturina, S. Sagimbaeva, Z. Aimaganbetova,
  "The Deformation Stimulated Luminescence in KCl, KBr and KI Crystals"
  J. Phys. Conf. Ser. 830 (2017), 012139/1-012139/4
  DOI: 10.1088/1742-6596/830/1/012139

2016
 • W. Drozdowski, M. Witkowski, K. Brylew, W. Łachmański, M. Makowski, A. Wojtowicz, S. Turczyński, D.A. Pawlak, M. Malinowski,
  "A Preliminary Assessment of Lu2Y2Al2O9:Pr (LuYAM:Pr) as a Potential Scintillator"
  Radiat. Meas. 93 (2016), 41-45
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2016.06.009

 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Drewniak, Z. Masewicz, A. Wojtowicz, J. Kisielewski, M. Świrkowicz,
  "Effect of Lu-to-Y Ratio and Mo Coactivation on Scintillation Properties of LuYAG:Pr and LuAG:Pr,Mo Crystals"
  Opt. Mater. 59 (2016), 107-114
  DOI: 10.1016/j.optmat.2016.01.020

 • I. Kantorski, J. Jurkowski, W. Drozdowski,
  "Observed Light Yield of Scintillation Pixels: Extending the Two-Ray Model"
  Opt. Mater. 59 (2016), 91-95
  DOI: 10.1016/j.optmat.2016.01.033

 • Z. Kowalski, S.M. Kaczmarek, K. Brylew, W. Drozdowski,
  "Radioluminescence as a Function of Temperature and Low Temperature Thermoluminescence of BaY2F8:Ce and BaY2F8:Nd Crystals"
  Opt. Mater. 59 (2016), 145-149
  DOI: 10.1016/j.optmat.2015.12.047

 • K. Fiaczyk, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, K. Brylew, E. Zych,
  "Thermoluminescent Properties of HfO2:Ti after Exposure to X-Rays"
  Radiat. Meas. 90 (2016), 140-144
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2016.01.006

 • M.D. Birowosuto, D. Cortecchia, W. Drozdowski, K. Brylew, W. Łachmański, A. Bruno, C. Soci,
  "X-Ray Scintillation in Lead Halide Perovskite Crystals"
  Sci. Rep. 6 (2016), 37254/1-37254/10
  DOI: 10.1038/srep37254

2015
 • A. Malinowska, E. Wierzbicka, W. Wierzchowski, K. Mazur, M. Romaniec, J. Kisielewski, M. Świrkowicz, W. Szyrski, W. Drozdowski,
  "Badanie struktury defektowej w nowych rodzajach scyntylacyjnych monokryształów mieszanych granatów lutetowo-itrowo-glinowych [LuxY1-x]3Al5O12 (LuYAG) niedomieszkowanych oraz aktywowanych prazeodymem"
  Materiały Elektroniczne 43 (2015), 11-28

 • W. Drozdowski, K. Brylew, Michał Malinowski, Sebastian Turczyński,
  "Scintillation Properties of uPD-Grown Y4Al2O9:Pr (YAM:Pr) Crystals"
  J. Alloys Compd. 632 (2015), 816-821
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.01.274

2014
 • W. Drozdowski, K. Brylew, A. Wojtowicz, Jarosław Kisielewski, Marek Świrkowicz, Tadeusz Łukasiewicz, Johan T.M. de Haas, Pieter Dorenbos,
  "33000 Photons per MeV from Mixed (Lu0.75Y0.25)3Al5O12:Pr Scintillator Crystals"
  Opt. Mater. Express 4 (2014), 1207-1212
  DOI: 10.1364/OME.4.001207

 • W. Drozdowski, S.M. Kaczmarek, Z. Kowalski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz,
  "Effect of Doping with Cobalt on Radioluminescence and Low Temperature Thermoluminescence of Li2B4O7 Crystals"
  Radiat. Meas. 70 (2014), 29-33
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2014.09.002

 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz, P. Solarz, K. Kamada, A. Yoshikawa,
  "Studies of Light Yield as a Function of Temperature and Low Temperature Thermoluminescence of Gd3Al2Ga3O12:Ce Scintillator Crystals"
  Opt. Mater. 36 (2014), 1665-1669
  DOI: 10.1016/j.optmat.2013.12.044

 • K. Brylew, W. Drozdowski, A. Wojtowicz, K. Kamada, A. Yoshikawa,
  "Studies of Low Temperature Thermoluminescence of GAGG:Ce and LuAG:Pr Scintillator Crystals Using the Tmax-Tstop Method"
  J. Lumin. 154 (2014), 452-457
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.05.035

 • W. Drozdowski, K. Brylew, S.M. Kaczmarek, D. Piwowarska, Y. Nakai, T. Tsuboi, W. Huang,
  "Studies on Shallow Traps in Li2B4O7:Eu,Mn"
  Radiat. Meas. 63 (2014), 26-31
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2014.02.017

2013
 • K. Brylew, W. Drozdowski, M. Witkowski, K. Kamada, T. Yanagida, A. Yoshikawa,
  "Effect of Thermal Annealing in Air on Scintillation Properties of LuAG and LuAG:Pr"
  Cent. Eur. J. Phys. 11 (2013), 138-142
  DOI: 10.2478/s11534-012-0153-5

 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz, K. Kamada, T. Yanagida, A. Yoshikawa,
  "Effect of Thermal Annealing on Light Yield, Low Temperature Thermoluminescence, and Time Profiles of LuAG:Pr Scintillator Crystals"
  Radiat. Meas. 56 (2013), 80-83
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2013.01.065

2012
 • H.T. van Dam, S. Seifert, W. Drozdowski, P. Dorenbos, D.R. Schaart,
  "Optical Absorption Length, Scattering Length, and Refractive Index of LaBr3:Ce3+"
  IEEE Trans. Nucl. Science 59 (2012), 656-664
  DOI: 10.1109/TNS.2012.2193597

 • W. Drozdowski, K. Brylew, A. Chruścińska, K. Kamada, T. Yanagida, A. Yoshikawa,
  "Scintillation Yield Enhancement in LuAG:Pr Crystals Following Thermal Annealing"
  Opt. Mater. 34 (2012), 1975-1978
  DOI: 10.1016/j.optmat.2011.11.024

2011
 • W. Drozdowski,
  "10 lat KL FAMO"
  Postępy Fizyki 62 (2011), 131-133

 • A.J.J. Bos, R.M. van Duijvenvoorde, E. van der Kolk, W. Drozdowski, P. Dorenbos,
  "Thermoluminescence Excitation Spectroscopy: A Versatile Technique to Study Persistent Luminescence Phosphors"
  J. Lumin. 131 (2011), 1465-1471
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2011.03.033

2010
 • N.R.J. Poolton, A.J.J. Bos, J. Wallinga, J.T.M. de Haas, P. Dorenbos, L. de Vries, R.H. Kars, G.O. Jones, W. Drozdowski,
  "Non Resonant X-Ray/Laser Interaction Spectroscopy as a Method for Assessing Charge Competition, Trapping and Luminescence Efficiency in Wide Band-Gap Materials"
  J. Lumin. 130 (2010), 1404-1414
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2010.03.002

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski,
  "Scintillation Yield of Bi4Ge3O12 (BGO) Pixel Crystals"
  Physica B 405 (2010), 1647-1651
  DOI: 10.1016/j.physb.2009.12.061

2009
 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, R. Drozdowska, A.J.J. Bos, N.R.J. Poolton, M. Tonelli, M. Alshourbagy,
  "Effect of Electron Traps on Scintillation of Praseodymium Activated Lu3Al5O12"
  IEEE Trans. Nucl. Science 56 (2009), 320-327
  DOI: 10.1109/TNS.2008.2011269

 • H.T. van Dam, W. Drozdowski, S. Seifert, P. Dorenbos, D.R. Schaart,
  "Experimental Determination of Optical Scattering and Absorption in LaBr3:Ce3+"
  IEEE NSS Conf. Rec. - (2009), 3970-3972
  DOI: 10.1109/NSSMIC.2008.4774152

 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, A.J.J. Bos, A. Owens, D. Richaud,
  "Gamma Radiation Hardness of Ø1" × 1" LaBr3:Ce, LaCl3:Ce, and CeBr3 Scintillators"
  IEEE NSS Conf. Rec. - (2009), 2856-2858
  DOI: 10.1109/NSSMIC.2008.4774965

2008
 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, A.J.J. Bos, G. Bizarri, A. Owens, F.G.A. Quarati,
  "CeBr3 Scintillator Development for Possible Use in Space Missions"
  IEEE Trans. Nucl. Science 55 (2008), 1391-1396
  DOI: 10.1109/TNS.2007.908579

 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, A.J.J. Bos, A. Owens, F.G.A. Quarati,
  "Gamma Ray Induced Radiation Damage in Ø1 in x 1 in LaBr3:5%Ce"
  Radiat. Meas. 43 (2008), 497-501
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2007.11.017

 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, J.T.M. de Haas, R. Drozdowska, A. Owens, K. Kamada, K. Tsutsumi, Y. Usuki, T. Yanagida, A. Yoshikawa,
  "Scintillation Properties of Praseodymium Activated Lu3Al5O12 Single Crystals"
  IEEE Trans. Nucl. Science 55 (2008), 2420-2424
  DOI: 10.1109/TNS.2008.2000845

2007
 • S. Kraft, E. Maddox, E.J. Buis, A. Owens, F.G.A. Quarati, P. Dorenbos, W. Drozdowski, A.J.J. Bos, J.T.M. de Haas, H. Brouwer, C. Dathy, V. Ouspenski, S. Brandenburg, R. Ostendorf,
  "Development and Characterization of Large La-Halide Gamma Ray Scintillators for Future Planetary Missions"
  IEEE Trans. Nucl. Science 54 (2007), 873-878

 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, A.J.J. Bos, J.T.M. de Haas, S. Kraft, E. Maddox, A. Owens, F.G.A. Quarati, C. Dathy, V. Ouspenski,
  "Effect of Proton Dose, Crystal Size, and Cerium Concentration on Scintillation Yield and Energy Resolution of LaBr3:Ce"
  IEEE Trans. Nucl. Science 54 (2007), 736-740
  DOI: 10.1109/TNS.2007.896217

 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, A.J.J. Bos, S. Kraft, E. Maddox, E.J. Buis, A. Owens, F.G.A. Quarati, C. Dathy, V. Ouspenski,
  "Gamma Ray Induced Radiation Damage in LaBr3:5%Ce and LaCl3:10%Ce Scintillators"
  IEEE Trans. Nucl. Science 54 (2007), 1387-1391
  DOI: 10.1109/TNS.2007.902373

 • P. Solarz, W. Drozdowski, W. Ryba-Romanowski,
  "Luminescence of K5Li2CeF10 and K5Li2CeF10:Ce3+"
  J. Lumin. 122-123 (2007), 44-46

 • E.J. Buis, H. Beijers, S. Brandenburg, A.J.J. Bos, C. Dathy, P. Dorenbos, W. Drozdowski, S. Kraft, E. Maddox, R. Ostendorf, A. Owens, F.G.A. Quarati,
  "Measurement and Simulation of Proton Induced Activation of LaBr3:Ce"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R A578 (2007), 239-245
  DOI: 10.1016/j.nima.2007.05.148

 • A. Owens, A.J.J. Bos, S. Brandenburg, P. Dorenbos, W. Drozdowski, R.W. Ostendorf, F.G.A. Quarati, A. Webb, E. Welter,
  "The Hard X-Ray Response of Ce-Doped Lanthanum Halide Scintillators"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R A574 (2007), 158-162

2006
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  "Scintillation Properties of Lu(Y)AP:Ce(Mo) Crystals"
  in R.C. King, M. Bylicki, J. Karwowski (editor), Symmetry, Spectroscopy and Schur - Proceedings of the Prof. Brian G. Wybourne Commemorative Meeting, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń (2006), pp. 65-74
  ISBN: 83-231-1901-5

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  "Scintillation Properties of LuAP and LuYAP Crystals Activated with Cerium and Molybdenum"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R A562 (2006), 254-261
  DOI: 10.1016/j.nima.2006.01.127

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  "Scintillation Properties of Pr‑Activated LuAlO3"
  Opt. Mater. 28 (2006), 102-105
  DOI: 10.1016/j.optmat.2004.09.031

 • A. Wojtowicz, W. Drozdowski, D. Wiśniewski, J.L. Lefaucheur, Z. Gałązka, Z. Gou, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  "Scintillation Properties of Selected Oxide Monocrystals Activated with Ce and Pr"
  Opt. Mater. 28 (2006), 85-93

2005
 • S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, M. Kwaśny, S. Warchoł, W. Drozdowski,
  "Comparative Study of the Color Centers in Some Fluoride Single Crystals"
  Biull. WAT 54 (2005), 29-44

 • D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Kwaśny, S. Warchoł, V.M. Lizak, M. Berkowski,
  "EPR and Optical Properties of Li2B4O7:Mn and Li2B4O7:Mn,Eu Single Crystals under the Influence of γ Irradiation and Annealing"
  Biull. WAT 54 (2005), 61-80

 • D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, M. Włodarski, M. Kwaśny, S. Warchoł, V.M. Lizak, W. Drozdowski, M. Berkowski,
  "EPR and Optical Properties of Li2B4O7:Mn Glass Samples under the Influence of γ Irradiation and Annealing"
  Biull. WAT 54 (2005), 45-59

 • D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Berkowski, A. Worsztynowicz,
  "Growth and Optical Properties of Li2B4O7 Single Crystals Pure and Doped with Yb, Co and Mn Ions for Nonlinear Applications"
  Acta Phys. Pol. A A107 (2005), 507-518

 • W. Drozdowski, T. Łukasiewicz, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, J. Kisielewski,
  "Thermoluminescence and Scintillation of Praseodymium Activated Y3Al5O12 and LuAlO3 Crystals"
  J. Cryst. Growth 275 (2005), e709-e714
  DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2004.11.053

2004
 • D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, J.M. Farmer, L.A. Boatner,
  "Scintillation and Luminescence Properties of Ce-Activated K3Lu(PO4)2"
  J. Alloys Compd. 380 (2004), 191-195

 • P. Szupryczyński, C.L. Melcher, M.A. Spurrier, M.P. Maskarinec, A.A. Carey, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, D. Wiśniewski, R. Nutt,
  "Thermoluminescence and Scintillation Properties of Rare Earth Oxyorthosilicate Scintillators"
  IEEE Trans. Nucl. Science 51 (2004), 1103-1110

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, P. Szupryczyński, S. Janus, J.L. Lefaucheur, Z. Gou,
  "VUV Spectroscopy and Low Temperature Thermoluminescence of LSO:Ce and YSO:Ce"
  J. Alloys Compd. 380 (2004), 146-150
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2004.03.016

2003
 • D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, J.M. Farmer, L.A. Boatner,
  "Rb3Lu(PO4)2:Ce and Cs3Lu(PO4)2:Ce - New Promising Scintillator Materials"
  Cryst. Res. Technol. 38 (2003), 275-282

2002
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz,
  "Fast 20 ns 5d-4f Luminescence and Radiation Trapping in BaF2:Ce"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R A486 (2002), 412-416
  DOI: 10.1016/S0168-9002(02)00744-1

 • A. Wojtowicz, P. Bruyndonckx, W. Drozdowski, Z. Gałązka, J. Głodo, T. Łukasiewicz, P. Szupryczyński, S. Tavernier, M. Wiśniewska, D. Wiśniewski,
  "Traps and Recombination Centers in YAlO3:Ce,Co"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R A486 (2002), 482-485

 • Z. Gałązka, A. Wojtowicz, W. Szyrski, T. Łukasiewicz, W. Drozdowski, P. Szupryczyński, D. Wiśniewski,
  "Wzrost i właściwości scyntylacyjne monokryształów LuAlO3"
  Materiały Elektroniczne 30 (2002), 20-28

2001
 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, D. Wiśniewski, J. Głodo, W. Drozdowski,
  "Electron Traps and Scintillation Mechanism in LuAlO3:Ce"
  J. Phys. Condens. Matter 13 (2001), 9599-9619
  DOI: 10.1088/0953 8984/13/42/318

2000
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz,
  "Radiative Recombination in BaF2:Pr"
  J. Alloys Compd. 300&301 (2000), 261-266
  DOI: 10.1016/S0925-8388(99)00780-X

 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, J. Głodo, W. Drozdowski, D. Wiśniewski,
  "Radioluminescence and Recombination Processes in BaF2:Ce"
  J. Phys. Condens. Matter 12 (2000), 4097-4124
  DOI: 10.1088/0953-8984/12/17/315

 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, W. Drozdowski,
  "Recombination Processes in Ce-, Pr-, and Tb-Doped BaF2"
  J. Alloys Compd. 300&301 (2000), 199-206

 • S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Świrkowicz, A. Majchrowski,
  "Transfer of Excitation Energy from Host's Ions to Active Dopant Ions in Oxide Single Crystals, Glasses and Fluorides"
  Proc. SPIE 4237 (2000), 31-38