Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2019
 • W. Drozdowski, M. Makowski, M. Witkowski, A. Wojtowicz, Z. Galazka, K. Irmscher, R. Schewski,
  "β-Ga2O3:Ce as a Fast Scintillator: an Unclear Role of Cerium"
  Radiat. Meas. 121 (2019), 49-53
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2018.12.009

2018
 • M. Makowski, M. Witkowski, W. Drozdowski, A. Wojtowicz, K. Wiśniewski, L.A. Boatner,
  "Luminescence and Scintillation Properties of XPO4:Nd3+ (X = Y, Lu, Sc, La) Crystals"
  Opt. Mater. 79 (2018), 273-278
  DOI: 10.1016/j.optmat.2018.02.005

2017
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, K. Brylew, W. Łachmański, E. Talik, M. Szubka, J. Kusz, A. Guzik, K. Balin, J. Kisielewski, M. Świrkowicz, A. Pajączkowska,
  "A Deeper Insight into (Lu,Y)AG:Pr Scintillator Crystals"
  IOP Conf. Series: Mat. Sci. Eng. 169 (2017), 012010/1-6
  DOI: 10.1088/1757-899X/169/1/012010

2016
 • W. Drozdowski, M. Witkowski, K. Brylew, W. Łachmański, M. Makowski, A. Wojtowicz, S. Turczyński, D.A. Pawlak, M. Malinowski,
  "A Preliminary Assessment of Lu2Y2Al2O9:Pr (LuYAM:Pr) as a Potential Scintillator"
  Radiat. Meas. 93 (2016), 41-45
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2016.06.009

 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Drewniak, Z. Masewicz, A. Wojtowicz, J. Kisielewski, M. Świrkowicz,
  "Effect of Lu-to-Y Ratio and Mo Coactivation on Scintillation Properties of LuYAG:Pr and LuAG:Pr,Mo Crystals"
  Opt. Mater. 59 (2016), 107-114
  DOI: 10.1016/j.optmat.2016.01.020

 • K. Fiaczyk, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, K. Brylew, E. Zych,
  "Thermoluminescent Properties of HfO2:Ti after Exposure to X-Rays"
  Radiat. Meas. 90 (2016), 140-144
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2016.01.006

2015
 • Anna Madej, M. Witkowski, A. Wojtowicz, Eugeniusz Zych,
  "Photo- and radioluminescent properties of undoped and Bi-doped Lu2WO6 powders at 10-300 K"
  J. Lumin. 160 (2015), 50-56
  DOI: dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2014.10.059

 • Karolina Fiaczyk, A. Wojtowicz, Eugeniusz Zych,
  "Photoluminescent Properties of Monoclinic HfO2:Ti Sintered Ceramics in 16-300 K"
  J. Phys. Chem. C 119 (2015), 5026-5032
  DOI: 10.1021/jp512685u

 • Janusz Małłek, Andrzej Tomczak, Kazimierz Wajda, Jan Sziling, Ryszard Kozłowski, Ryszard Sudziński, Jerzy Dygdała, Szczepan Wierzchowski, Jarosław Poraziński, Zbigniew Grochowski, Wojciech Jurkiewicz, Marek Zieliński, Krzysztof Mikulski, A. Wojtowicz, Marian Pawlak,
  "Wspomnienia o Profesorze Jerzym Wojtowiczu"
  in Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek (editor), Jerzy Wojtowicz - historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury nowożytnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń (2015), pp. 288-292
  ISBN: 978-83-231-3406-0

2014
 • W. Drozdowski, K. Brylew, A. Wojtowicz, Jarosław Kisielewski, Marek Świrkowicz, Tadeusz Łukasiewicz, Johan T.M. de Haas, Pieter Dorenbos,
  "33000 Photons per MeV from Mixed (Lu0.75Y0.25)3Al5O12:Pr Scintillator Crystals"
  Opt. Mater. Express 4 (2014), 1207-1212
  DOI: 10.1364/OME.4.001207

 • W. Drozdowski, S.M. Kaczmarek, Z. Kowalski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz,
  "Effect of Doping with Cobalt on Radioluminescence and Low Temperature Thermoluminescence of Li2B4O7 Crystals"
  Radiat. Meas. 70 (2014), 29-33
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2014.09.002

 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz, P. Solarz, K. Kamada, A. Yoshikawa,
  "Studies of Light Yield as a Function of Temperature and Low Temperature Thermoluminescence of Gd3Al2Ga3O12:Ce Scintillator Crystals"
  Opt. Mater. 36 (2014), 1665-1669
  DOI: 10.1016/j.optmat.2013.12.044

 • K. Brylew, W. Drozdowski, A. Wojtowicz, K. Kamada, A. Yoshikawa,
  "Studies of Low Temperature Thermoluminescence of GAGG:Ce and LuAG:Pr Scintillator Crystals Using the Tmax-Tstop Method"
  J. Lumin. 154 (2014), 452-457
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.05.035

2013
 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz, K. Kamada, T. Yanagida, A. Yoshikawa,
  "Effect of Thermal Annealing on Light Yield, Low Temperature Thermoluminescence, and Time Profiles of LuAG:Pr Scintillator Crystals"
  Radiat. Meas. 56 (2013), 80-83
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2013.01.065

 • M. Witkowski, A. Wojtowicz,
  "The 1S0 emission from the minor site of Pr3+ in (Ba,La)F2:Pr"
  Radiat. Meas. 56 (2013), 407-410
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2013.01.039

2011
 • M. Witkowski, A. Wojtowicz,
  "High and low spin energy states of the Tb3+ 4f75d configuration in BaF2 "
  Opt. Mater. 33 (2011), 1535-1539
  DOI: 10.1016/j.optmat.2011.01.022

2010
 • D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, L.A. Boatner,
  "Properties of Ce-Activated Alkali-Lutetium Double Phosphate Scintillators"
  Radiat. Meas. 45 (2010), 400-402

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski,
  "Scintillation Yield of Bi4Ge3O12 (BGO) Pixel Crystals"
  Physica B 405 (2010), 1647-1651
  DOI: 10.1016/j.physb.2009.12.061

2009
 • A. Wojtowicz, S. Janus, D. Piątkowski,
  "Fast and Efficient VUV/UV Emissions from (Ba,La)F2:Er Crystals"
  J. Lumin. 129 (2009), 1594-1597

 • S. Janus, A. Wojtowicz,
  "Scintillation light yield of BaF2:Ce"
  Opt. Mater. 31 (2009), 523-526

 • A. Wojtowicz,
  "VUV Spectroscopy of BaF2:Er"
  Opt. Mater. 31 (2009), 474-478

 • A. Wojtowicz,
  "VUV Spectroscopy of Wide Bandgap Materials"
  Opt. Mater. 31 (2009), 1772-1776

2006
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  "Scintillation Properties of Lu(Y)AP:Ce(Mo) Crystals"
  in R.C. King, M. Bylicki, J. Karwowski (editor), Symmetry, Spectroscopy and Schur - Proceedings of the Prof. Brian G. Wybourne Commemorative Meeting, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń (2006), pp. 65-74
  ISBN: 83-231-1901-5

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  "Scintillation Properties of LuAP and LuYAP Crystals Activated with Cerium and Molybdenum"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R A562 (2006), 254-261
  DOI: 10.1016/j.nima.2006.01.127

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  "Scintillation Properties of Pr‑Activated LuAlO3"
  Opt. Mater. 28 (2006), 102-105
  DOI: 10.1016/j.optmat.2004.09.031

 • A. Wojtowicz, W. Drozdowski, D. Wiśniewski, J.L. Lefaucheur, Z. Gałązka, Z. Gou, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  "Scintillation Properties of Selected Oxide Monocrystals Activated with Ce and Pr"
  Opt. Mater. 28 (2006), 85-93

2005
 • W. Drozdowski, T. Łukasiewicz, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, J. Kisielewski,
  "Thermoluminescence and Scintillation of Praseodymium Activated Y3Al5O12 and LuAlO3 Crystals"
  J. Cryst. Growth 275 (2005), e709-e714
  DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2004.11.053

2004
 • prof. L.A. Boatner, dr L.A. Keefer, dr J.M. Farmer, D. Wiśniewski, A. Wojtowicz,
  "Cerium-Activated Rare-Earth Ortophosphate and Double-Phosphate Scintillators for X- and Gamma-Ray Detection"
  Proc. SPIE 5540 (2004), 73-87

 • D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, J.M. Farmer, L.A. Boatner,
  "Scintillation and Luminescence Properties of Ce-Activated K3Lu(PO4)2"
  J. Alloys Compd. 380 (2004), 191-195

 • P. Szupryczyński, C.L. Melcher, M.A. Spurrier, M.P. Maskarinec, A.A. Carey, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, D. Wiśniewski, R. Nutt,
  "Thermoluminescence and Scintillation Properties of Rare Earth Oxyorthosilicate Scintillators"
  IEEE Trans. Nucl. Science 51 (2004), 1103-1110

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, P. Szupryczyński, S. Janus, J.L. Lefaucheur, Z. Gou,
  "VUV Spectroscopy and Low Temperature Thermoluminescence of LSO:Ce and YSO:Ce"
  J. Alloys Compd. 380 (2004), 146-150
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2004.03.016

2003
 • D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, J.M. Farmer, L.A. Boatner,
  "Rb3Lu(PO4)2:Ce and Cs3Lu(PO4)2:Ce - New Promising Scintillator Materials"
  Cryst. Res. Technol. 38 (2003), 275-282

2002
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz,
  "Fast 20 ns 5d-4f Luminescence and Radiation Trapping in BaF2:Ce"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R A486 (2002), 412-416
  DOI: 10.1016/S0168-9002(02)00744-1

 • M. Wiśniewska, D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, prof. S. Tavernier, prof. T. Łukasiewicz, dr Z. Frukacz, dr Z. Gałązka, prof. M. Malinowski,
  "Luminescence and Scintillation Properties of YAG:Pr"
  IEEE Trans. Nucl. Science 49 (2002), 926-930

 • D. Wiśniewski, prof. S. Tavernier, A. Wojtowicz, M. Wiśniewska, dr. P. Bruyndonckx, prof. P. Dorenbos, dr E. van Loef, prof. C.W.E. van Eijk, prof. L.A. Boatner,
  "LuPO4:Nd and YPO4:Nd - New Promising VUV Scintillation Materials"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R A486 (2002), 239-243

 • mgr R. Rumianowski, F. Rozpłoch, R. Dygdała, S. Kulesza, P. Płóciennik, A. Wojtowicz,
  "Pulsar laser deposition of Nd:YAG on Si with substrate bias voltage"
  Appl. Surf. Sci. 193 (2002), 261-267

 • A. Wojtowicz, P. Bruyndonckx, W. Drozdowski, Z. Gałązka, J. Głodo, T. Łukasiewicz, P. Szupryczyński, S. Tavernier, M. Wiśniewska, D. Wiśniewski,
  "Traps and Recombination Centers in YAlO3:Ce,Co"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R A486 (2002), 482-485

 • D. Wiśniewski, prof. S. Tavernier, prof. P. Dorenbos, M. Wiśniewska, A. Wojtowicz, dr P. Bruyndonckx, dr E. van Loef, prof. C.W.E. van Eijk, prof. L.A. Boatner,
  "VUV Scintillation of LuPO4:Nd and YPO4:Nd"
  IEEE Trans. Nucl. Science 49 (2002), 937-940

 • Z. Gałązka, A. Wojtowicz, W. Szyrski, T. Łukasiewicz, W. Drozdowski, P. Szupryczyński, D. Wiśniewski,
  "Wzrost i właściwości scyntylacyjne monokryształów LuAlO3"
  Materiały Elektroniczne 30 (2002), 20-28

2001
 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, D. Wiśniewski, J. Głodo, W. Drozdowski,
  "Electron Traps and Scintillation Mechanism in LuAlO3:Ce"
  J. Phys. Condens. Matter 13 (2001), 9599-9619
  DOI: 10.1088/0953 8984/13/42/318

 • mgr R. Rumianowski, R. Dygdała, F. Rozpłoch, A. Wojtowicz, M. Wiśniewska, S. Kulesza,
  "X-ray study of Nd:YAG on (111)-oriented Si obtained by Pulsed Laser Deposition"
  Proc. SPIE 4412 (2001), 396

2000
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz,
  "Radiative Recombination in BaF2:Pr"
  J. Alloys Compd. 300&301 (2000), 261-266
  DOI: 10.1016/S0925-8388(99)00780-X

 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, J. Głodo, W. Drozdowski, D. Wiśniewski,
  "Radioluminescence and Recombination Processes in BaF2:Ce"
  J. Phys. Condens. Matter 12 (2000), 4097-4124
  DOI: 10.1088/0953-8984/12/17/315

 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, W. Drozdowski,
  "Recombination Processes in Ce-, Pr-, and Tb-Doped BaF2"
  J. Alloys Compd. 300&301 (2000), 199-206