Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
  • M. Szalkowski, K. Sulowska, J. Grzelak, J. Niedziółka-Jönsson, E. Rozniecka, D. Kowalska, S. Maćkowski,
    " Wide-field fluorescence microscopy of real-time bioconjugation sensing"
    Sensors 18 (2018), 290
    DOI: 10.3390/s18010290