Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
  • K. Finc, K. Bonna, M. Lewandowska, T. Wolak, J. Nikadon, J. Dreszer, W. Duch, S. Kühn,
    "Transition of the functional brain network related to increasing cognitive demands."
    Hum. Brain Mapp. 38(7) (2017), 3659-3674
    DOI: 10.1002/hbm.23621