Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
  • R. Szczepański, K. Erwiński, M. Paprocki,
    "Accelerating PSO based feedrate optimization for NURBS toolpaths using parallel computation with OpenMP"
    MMAR 2017 2017 (2017), 431-436
    DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046866