Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
  • A. Karbowski, K. Fedus, K. Służewski, J. Bruzdowska, G. Karwasz,
    "Positronium Formation in Organic Liquids"
    Acta Phys. Pol. A 132 (2017), 1466-1470
    DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1466