Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2012
  • A. Górska-Pukownik, S. Meyer, A. Balter,
    "The Silver Colloidal Solutions and Films for Efficient SERS"
    Acta Phys. Pol. A 122 (2012), 350-352