Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
 • M. Makowski, M. Witkowski, W. Drozdowski, A. Wojtowicz, K. Wiśniewski, L.A. Boatner,
  "Luminescence and Scintillation Properties of XPO4:Nd3+ (X = Y, Lu, Sc, La) Crystals"
  Opt. Mater. w druku (2018), 1-6
  DOI: 10.1016/j.optmat.2018.02.005

2016
 • W. Drozdowski, M. Witkowski, K. Brylew, W. Łachmański, M. Makowski, A. Wojtowicz, S. Turczyński, D.A. Pawlak, M. Malinowski,
  "A Preliminary Assessment of Lu2Y2Al2O9:Pr (LuYAM:Pr) as a Potential Scintillator"
  Radiat. Meas. 93 (2016), 41-45
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2016.06.009