Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
  • A. Wołowska, M. Kunert-Bajraszewska,
    "Compact AGN at X-rays"
    PAS 3 (2016), 139-142
    DOI: 2016pas..conf..139W