Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2015
  • K. Goździewski, Słowikowska Agnieszka, Dimitrow Dinko, Krzeszowski Krzysztof, ŻejmoMichał, Kanbach Gottfried, Burwitz Vadim, Rau Arne, Irawati Puri, Richichi Andre, M. Gawroński, G. Nowak, Nasiroglou Ilham, D. Kubicki,
    "The HU Aqr planetary system hypothesis revisited"
    Mon. Not. R. Astron. Soc. 448 (2015), 1118-1136
    DOI: 10.1093/mnras/stu2728