Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, K. Brylew, W. Łachmański, E. Talik, M. Szubka, J. Kusz, A. Guzik, K. Balin, J. Kisielewski, M. Świrkowicz, A. Pajączkowska,
  "A Deeper Insight into (Lu,Y)AG:Pr Scintillator Crystals"
  IOP Conf. Series: Mat. Sci. Eng. 169 (2017), 012010/1-012010/6
  DOI: 10.1088/1757-899X/169/1/012010

2016
 • W. Drozdowski, M. Witkowski, K. Brylew, W. Łachmański, M. Makowski, A. Wojtowicz, S. Turczyński, D.A. Pawlak, M. Malinowski,
  "A Preliminary Assessment of Lu2Y2Al2O9:Pr (LuYAM:Pr) as a Potential Scintillator"
  Radiat. Meas. 93 (2016), 41-45
  DOI: 10.1016/j.radmeas.2016.06.009

 • M.D. Birowosuto, D. Cortecchia, W. Drozdowski, K. Brylew, W. Łachmański, A. Bruno, C. Soci,
  "X-Ray Scintillation in Lead Halide Perovskite Crystals"
  Sci. Rep. 6 (2016), 37254/1-37254/10
  DOI: 10.1038/srep37254