Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • M. Baranowski, A. Surrente, L. Klopotowski, J. M. Urban, N. Zhang, D.K. Maude , K. Wiwatowski, S. Maćkowski, Y.C. Kung, D. Dumcenco, A. Kis, P. Plochocka,
  "Probing the inter-layer exciton physics in a MoS2/MoSe2/MoS2 van der Waals heterostructure"
  Nano Lett. 17 (2017), 6360-6365

2016
 • I. Kamińska, K. Wiwatowski, S. Maćkowski,
  "Efficiency of energy transfer decreases with the number of graphene layers"
  RSC Adv. 6 (2016), 102791-102796

 • K. Wiwatowski, A. Dużyńska, M. Świniarski, M. Szalkowski, M. Zdrojek, J. Judek, S. Maćkowski, I. Kamińska,
  "Energy transfer from natural photosynthetic complexes to single-wall carbon nanotubes"
  J. Lumin. 70 (2016), 855-859

2014
 • P. Szroeder, Nikos G. Tsierkezos, Mariusz Walczyk, Włodzimierz Strupiński, A. Górska-Pukownik, J. Strzelecki, K. Wiwatowski, Peter Scharff, Uwe Ritter,
  "Insights into electrocatalytic activity of epitaxial graphene on SiC from cyclic voltammetry and ac impedance spectroscopy"
  J. Solid State Electrochem. 18 (2014), 2555-2562
  DOI: DOI 10.1007/s10008-014-2512-1