Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
 • M. Stanke, E. Palikot, L. Adamowicz,
  "Algorithms for calculating mass-velocity and Darwin relativistic corrections with n-electron explicitly-correlated Gaussians with shifted centers. "
  J. Chem. Phys. 144 (2016), 174101
  DOI: 10.1063/1.4947553

 • M. Stanke, E. Palikot, D. Kędziera, L. Adamowicz,
  "Orbit-orbit relativistic correction calculated with all-electron molecular explicitly correlated Gaussians"
  J. Chem. Phys. 145 (2016), 174101
  DOI: 10.1063/1.4971376