Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • G. Kowzan, K. Stec, M. Zaborowski, S. Wójtewicz, A. Cygan, D. Lisak, P. Masłowski, R. Trawiński,
  "Line positions, pressure broadening and shift coefficients for the second overtone transitions of carbon monoxide in argon"
  J. Quant. Spectrosc. Radiat. T 191 (2017), 46-54
  DOI: 10.1016/j.jqsrt.2016.12.035

 • D. Lisak, A. Cygan, S. Wójtewicz, P. Wcisło, M. Zaborowski, G. Kowzan, P. Masłowski, R. Ciuryło,
  "Spectral line-shape study by cavity-enhanced complex refractive index spectroscopy"
  J. Phys. Conf. Ser. 810 (2017), 012007-1-012007-7
  DOI: 10.1088/1742-6596/810/1/012007

 • M. Zaborowski, P. Wcisło, Franck Thibault, S. Wójtewicz, A. Cygan, G. Kowzan, P. Masłowski, D. Lisak, R. Ciuryło,
  "Ultra accurate measurements and ab initio calculations of collisional effects in pure D2"
  J. Phys. Conf. Ser. 810 (2017), 012042-1-012042-4
  DOI: 10.1088/1742-6596/810/1/012042

2016
 • A. Cygan, S. Wójtewicz, G. Kowzan, M. Zaborowski, P. Wcisło, J. Nawrocki, P. Krehlik, Ł. Śliwczyński, M. Lipiński, P. Masłowski, R. Ciuryło, D. Lisak,
  "Absolute molecular transitions frequencies measured by three cavity-enhanced spectroscopy techniques"
  J. Chem. Phys. 144 (2016), 214202-1-214202-11
  DOI: 10.1063/1.4952651

 • A. Cygan, S. Wójtewicz, M. Zaborowski, P. Wcisło, Ruimin Guo, R. Ciuryło, D. Lisak,
  "One-dimensional cavity mode-dispersion spectroscopy for validation of CRDS technique"
  Meas. Sci. Technol. 27 (2016), 045501-1-045501-7
  DOI: 10.1088/0957-0233/27/4/045501

2015
 • G. Kowzan, Magdalena Paradowska, M. Zaborowski, M. Borkowski, P. Ablewski, S. Wójtewicz, K. Stec, T. Robaczewski, D. Lisak, R. Trawiński, P. Masłowski,
  "Broadband CO2 measurements with a VIPA spectrometer in the near-infrared"
  Photonics Lett. Poland 7 (2015), 78-80
  DOI: 10.4302/plp.2015.3.08

 • S. Wójtewicz, P. Masłowski, A. Cygan, P. Wcisło, M. Zaborowski, M. Piwiński, R. Ciuryło, D. Lisak,
  "CRDS investigation of line shapes of the nitrogen-broadened oxygen B-band transition"
  J. Phys. Conf. Ser. 635 (2015), 092109
  DOI: 10.1088/1742-6596/635/9/092109

 • S. Wójtewicz, P. Masłowski, A. Cygan, P. Wcisło, M. Zaborowski, M. Piwiński, R. Ciuryło, D. Lisak,
  "Speed-dependent effects and Dicke narrowing in nitrogen-broadened oxygen"
  J. Quant. Spectrosc. Radiat. T 165 (2015), 68-75
  DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.06.022

2014
 • S. Wójtewicz, A. Cygan, P. Masłowski, J. Domysławska, P. Wcisło, M. Zaborowski, D. Lisak, R. Trawiński, R. Ciuryło,
  "Spectral line-shapes of oxygen B-band transitions measured with cavity ring-down spectroscopy"
  J. Phys. Conf. Ser. 548 (2014), 012028-1- 012028-4
  DOI: 10.1088/1742-6596/548/1/012028