Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2015
  • G. A. Galazutdinov, A. Strobel, F. A. Musaev, A. Bondar, J. Krełowski,
    "The Structure and Kinematics of the Galaxy Thin Gaseous Disk Outside the Solar Orbit"
    Publ. Astron. Soc. Pac. 127 (2015), 126-142
    DOI: 10.1086/680211