Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
 • dr Laskowski Dariusz, J. Strzelecki, K. Pawlak, prof. dr hab. Dahm Hanna, A. Balter,
  "Effect of ampicillin on adhesive properties of bacteria examined by atomic force microscopy"
  Micron 112 (2018), 84- 90
  DOI: 10.1016/j.micron.2018.05.005

2016
 • K. Pawlak, J. Strzelecki,
  "Nanopuller - Open data acquisition platform for AFM force spectroscopy experiments"
  Ultramicroscopy 164 (2016), 17-23
  DOI: 10.1016/j.ultramic.2016.01.008

2014
 • K. Pawlak,
  "Otwarte oprogramowanie do obsługi mikroskopów sił atomowych wyspecjalizowanych w spektroskopii siłowej"
  in prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (editor), Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów, Oficyna wydawnicza PIAP, Warszawa (2014), pp. 231-241
  ISBN: 978-83-61278-22-1