Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
 • M. Paprocki, A. Wawrzak, K. Erwiński, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  "Elastyczny układ sterowania CNC maszyn bazujący na PC"
  Mechanik 4 (2018), 299-303
  DOI: 10.17814/mechanik.2018.4.46

2017
 • M. Paprocki, A. Wawrzak, K. Erwiński, K. Karwowski, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  "PC-based CNC machine control system with LinuxCNC software"
  Pom. Auto. Kontr. 63 (2017), 15-19

2016
 • K. Erwiński, M. Paprocki, A. Wawrzak, Lech M. Grzesiak,
  "Neural network contour error predictor in CNC control systems"
  Proceedings of the International Conference Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) IEEE 2016 2016 (2016), 537-542
  DOI: 10.1109/MMAR.2016.7575193

 • K. Erwiński, M. Paprocki, A. Wawrzak, Lech M. Grzesiak,
  "PSO based feedrate optimization with contour error constraints for NURBS toolpaths"
  Proceedings of the International Conference Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) IEEE 2016 2016 (2016), 1200-1205
  DOI: 10.1109/MMAR.2016.7575309

 • A. Wawrzak, K. Erwiński, K. Karwowski, M. Paprocki, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  "Układ sterowania CNC bazujący na komputerze PC z magistralą EtherCAT"
  Pom. Auto. Kontr. 2 (2016), 29-34
  DOI: 10.14313/PAR_220/29

2014
 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak, A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  "A state-space approach for control of NPC type 3-level sine wave inverter used in FOC PMSM drive"
  Bull. Pol. Ac.: Tech. 62 (2014), 439-448
  DOI: 10.2478/bpasts-2014-0046

 • K. Erwiński, T. Tarczewski, prof. dr hab. Grzesiak Lech, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  "Implementacja w układzie FPGA modulatora 3D-SVM dla przekształtnika 3-poziomowego z sinusoidalnym napięciem wyjściowym"
  Przegl. Elektrotech. 90 (2014), 12-16
  DOI: 10.12915/pe.2014.06.3

 • T. Tarczewski, L. M. Grzesiak, A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  "Układ laboratoryjny napędu z silnikiem PMSM sterowanym z kształtującego napięcie ciągłe 3-poziomowego falownika napięcia typu NPC"
  Przegl. Elektrotech. 6 (2014), 166-171
  DOI: 10.12915/pe.2014.06.31

2013
 • K. Erwiński, M. Paprocki, L. M. Grzesiak, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  "Application of Ethernet Powerlink for Communication in a Linux RTAI Open CNC system"
  IEEE Trans. Ind. Electron. 60 (2) (2013), 628-636
  DOI: 10.1109/TIE.2012.2206348

2012
 • Piotr Domanowski, A. Wawrzak,
  "Automation of thin film deposition process based on magnetron sputtering"
  Inżynieria Maszyn Vol.12 No.2 (2012), 11-119

 • Jarosław Halarewicz, Piotr Domanowski, Jerzy Dora, A. Wawrzak, K. Karwowski, Piotr Pinio, Artur Wiatrowski, Witold Michał Posadowski,
  "Próżniowe otrzymywanie cienkich warstw na wielkogabarytowych, szklanych podłożach. Część 2 – linia przemysłowa"
  Elektronika - Konstrukcje, Tec 4 (2012), 77-82

2009
 • K. Karwowski, Krzysztof Karwowski, S. Mandra, Mirosław Mizan, A. Wawrzak,
  "Algorytmy sterowania dla poprawy jakości regulacji położenia w serwonapędach"
  Napędy i Sterowanie 11/2009 (2009), 38-42

 • A. Wawrzak, K. Karwowski, dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, S. Mandra, dr inż. Mirosław Mizan,
  "Tracking errors decreasing in CNC system of machine tools"
  Prace IEL 240 (2009), 85-93

2004
 • S. Mandra, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  "Magistrala USB w układzie sterowania numerycznego maszyn"
  Pom. Auto. Kontr. 11/2004 (2004), 28-32

2001
 • dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, dr inż. Mirosław Mizan, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  "Serwonapędy prądu przemiennego z procesorem sygnałowym"
  Przegl. Elektrotech. 11 (2001), 273-278