Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
 • T. Tarczewski, Ł. Niewiara, M. Skiwski, L. M. Grzesiak,
  "Gain-scheduled constrained state feedback control of DC-DC buck power converter"
  IET Power Electron. 11 Iss. 4 (2018), 735-743
  DOI: 10.1049/iet-pel.2017.0370

 • T. Tarczewski, M. Skiwski, Ł. Niewiara, L. M. Grzesiak,
  "High-performance PMSM servo-drive with constrained state feedback position controller"
  Bull. Pol. Ac.: Tech. 66 No. 1 (2018), 49-58
  DOI: 10.24425/119058

 • T. Tarczewski, M. Skiwski, L.M. Grzesiak, M. Zieliński,
  "Sterowanie bazujące na sprzężeniu od wektora zmiennych stanu z ograniczeniami serwonapędem z silnikiem PMSM"
  Przegl. Elektrotech. 94 nr 3 (2018), 99-105
  DOI: 10.15199/48.2018.03.19

2017
 • T. Tarczewski, M. Skiwski, L. M. Grzesiak,
  "Constrained non-stationary state feedback speed control of PMSM"
  in Proceedings of 19th Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17-ECCE Europe, New York, NY: IEEE, New York (2017), pp. p.1-p.10
  ISBN: 978907581526

2016
 • M. Skiwski, T. Tarczewski, prof. dr inż Lech M. Grzesiak,
  "PMSM drive based on STM32F4 microcontroller"
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering 87 (2016), 377-387

2015
 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, M. Skiwski, Lech M. Grzesiak,
  "9 kW SiC MOSFET BASED DC-DC CONVERTER"
  in PROCEEDINGS OF 17TH CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, EPE’15-ECCE EUROPE, New York, NY: IEEE, New York (2015), pp. P.1-P.9
  ISBN: 9789075815238

 • Ł. Niewiara, M. Skiwski, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "Computer aided design of snubber circuit for DC\DC converter with SiC power mosfet devices"
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering 84 (2015), 77-83

 • Ł. Niewiara, M. Skiwski, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "Experimental study of snubber circuit design for SiC power MOSFET devices"
  Computer Applications in Elect 13 (2015), 120-131

2013
 • M. Skiwski,
  "Cyfrowa filtracja sygnałów z wykorzystaniem układów FPGA"
  Pom. Auto. Kontr. 06 (2013), 503-506