Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
 • J. Lal-Jadziak,
  "Dydaktyka - strata czasu?"
  Przegl. Elektrotech. 92 (2016), 196-198

 • J. Lal-Jadziak,
  "Pomiar szumu w szumie metodą korelacyjną"
  SP 2014 1 (2016), 89-92

 • J. Lal-Jadziak,
  "Pomiar szumu w szumie metodą korelacyjną"
  Przegl. Elektrotech. R. 92 NR 11 (2016), 179-182
  DOI: 10.15199/48.2016.11.44

2015
 • J. Lal-Jadziak,
  "Dydaktyka? - strata czasu"
  MKM 2015 1 (2015), 39-42

2014
 • J. Lal-Jadziak,
  "Korelatory w radioastronomii"
  SP 2014 1 (2014), 71-74

 • J. Lal-Jadziak,
  "Korelatory w zastosowaniach radioastronomicznych"
  Pom. Auto. Kontr. 11 (2014), 963-965

2013
 • J. Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski,
  "Cross-correlation Function Determination by Using Deterministic and Randomized Quantization "
  Przegl. Elektrotech. R. 89, NR 1a (2013), 81-83

2012
 • J. Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski,
  "Porównanie dokładności estymatorów wartości średniokwadratowej wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego, randomizowanego i pseudorandomizowanego"
  SP \'2012 ISBN: 978-83-7842-007-1 (2012), 75-78

 • Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, J. Lal-Jadziak,
  "Szacowanie funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego metodą Monte Carlo"
  Pom. Auto. Kontr. 58, nr 10 (2012), 866-868

 • Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, J. Lal-Jadziak,
  "Zastosowanie metody Monte Carlo do szacowania funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego "
  SP \'2012 ISBN: 978-83-7842-007-1 (2012), 111-114

2010
 • M. Rutkowska, J. Lal-Jadziak, mgr inż. S. Sienkowski,
  "Ocena dokładności estymatorów funkcji korelacji wzajemnej wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego i randomizowanego"
  Pom. Auto. Kontr. 56 (2010), 1308-1310

 • J. Lal-Jadziak, M. Krajewski, S. Sienkowski,
  "Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów - zajęcia laboratoryjne. Koncepcja, realizacja, oprogramowanie oraz skrypt"
  in Metrologia dziś i jutro, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2010), pp. 85-96
  ISBN: 978-83-7493-539-5

 • M. Rutkowska, J. Lal-Jadziak, mgr inż. S. Sienkowski,
  "Porównanie dokładności estymatorów funkcji korelacyjnych wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego i randomizowanego"
  SP\'2010 ISBN 978-83-7481-334-1 (2010), 143-146

2009
 • J. Lal-Jadziak, M. Krajewski, S. Sienkowski,
  "Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów. Ćwiczenia laboratoryjne.", Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra (2009)
  ISBN: 978-83-7481-295-5

 • J. Lal-Jadziak, S. Sienkowski,
  "Variance of random signal mean square value digital estimator"
  Metrol. Measur. Syst. XVI (2009) Nr 2 (2009), 267-278

2008
 • J. Lal-Jadziak, S. Sienkowski,
  "Models of bias of mean square value digital estimator for selected deterministic and random signals"
  Metrol. Measur. Syst. XV 1/2008 (2008), 55-67