Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
 • S. Śmiga, F. Della Sala, A. Buksztel, I. Grabowski, E. Fabiano,
  "Accurate Kohn-Sham ionization potentials from scaled-opposite-spin second-order optimized effective potential methods"
  J Comput Chem 37 (2016), 2081-2090
  DOI: 10.1002/jcc.24436

 • S. Śmiga, O. Franck, B. Mussard, A. Buksztel, I. Grabowski, E. Luppi, J. Toulouse,
  "Self-consistent double-hybrid density-functional theory using the optimized-effective-potential method"
  J. Chem. Phys. 145 (2016), 144102-1-144102-12
  DOI: 10.1063/1.4964319

 • A. Buksztel, S. Śmiga, I. Grabowski,
  "The correlation effects in density functional theory along the dissociation path"
  Adv. Quantum Chem. 73 (2016), 263-283
  DOI: 10.1016/bs.aiq.2015.07.002

2014
 • I. Grabowski, A. M. Teale, E. Fabiano, S. Śmiga, A. Buksztel, F. Della Sala,
  "A Density Difference Based Analysis of Orbital–Dependent Exchange–Correlation Functionals"
  Mol. Phys. 112 (2014), 700-710
  DOI: 10.1080/00268976.2013.854424

 • S. Śmiga, A. Buksztel, I. Grabowski,
  "Density–dependent exchange–correlation potentials derived from highly accurate ab initio calculations"
  Adv. Quantum Chem. 68 (2014), 125-151
  DOI: 10.1016/B978-0-12-800536-1.00007-1

 • A. Buksztel, S. Śmiga, I. Grabowski,
  "OEP Orbitals as a Reference for ab initio Many–Body Calculations"
  Adv. Quantum Chem. 68 (2014), 105-123
  DOI: 10.1016/B978-0-12-800536-1.00006-X

 • I. Grabowski, E. Fabiano, S. Śmiga, A. Buksztel, A. M. Teale,, F. Della Sala,
  "Orbital-dependent second-order scaled-opposite-spin correlation functionals in the optimized effective potential method."
  J. Chem. Phys. 141 (2014), 024113-1-024113-12
  DOI: 10.1063/1.4887097

2013
 • A. Buksztel, J. Korociński, K. Słowik, M. Pelc, D. Bukowska, A. Górska-Pukownik,
  "Fizyk, czarownica i stara szafa"
  Fizyka w Szkole 2/2013 (2013), 22-25