Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
 • A. Zawadzka, K. Waszkowska, A. Karakas, P. Płóciennik, A. Korcala, K. Wiśniewski, M. Karakaya, B. Sahraoui,
  "Diagnostic and control of linear and nonlinear optical effects in selected self-assembled metallophthalocyanine chlorides nanostructures"
  Dyes Pigm. 157 (2018), 151-162
  DOI: 10.1016/j.dyepig.2018.04.048

2017
 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, K. Waszkowska, Z. Masewicz, A. Aamoum, J. Strzelecki, A. Korcala, B. Sahraoui,
  "Physical Vapor Deposition technique and its application to thin organometallic films"
  IEEE ICTON 2017 978 -1-5386-0858-6 (2017), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTON.2017.8024901

2016
 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, Y. El Kouari, H. Bougharraf, B. Sahraoui,
  "Linear and Nonlinear Optical properties of ZnO Thin Films deposited by Pulsed Laser Deposition"
  J. Lumin. 169 (2016), 483-491
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.04.020

 • R. Frankowski, M. Kowalski, P. Płóciennik, M. Zieliński,
  "Non-invasive TDC based temperature method for the local interconnects properties identification"
  IEEE ICTON 2016 978-1-5090-1467-5/16 (2016), 1-5
  DOI: 10.1109/ICTON.2016.7550645

 • R. Frankowski, M. Gurski, P. Płóciennik,
  "Optical methods of the delay cells characteristics measurements and their applications"
  Opt. Quantum Electron. 48(3) (2016), 1-19
  DOI: 10.1007/s11082-016-0465-6

 • P. Płóciennik, D. Guichaoua, A. Zawadzka, A. Korcala, J. Strzelecki, P. Trzaska, B. Sahraoui,
  "Optical properties of MgO thin films grown by laser ablation technique"
  Opt. Quantum Electron. 48 (2016), 277-1-277-12
  DOI: 10.1007/s11082-016-0536-8

 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, D . Guichaoua, S. Taboukhat, A. Korcala, B. Sahraoui,
  "Optical properties of self-assembled aluminum phthalocyanine chloride thin films"
  Display and Imaging 2 (2016), 93-106
  DOI: http://www.oldcitypublishing.com/wp-content/uploads/2016/02/DAIv2n2p93-106Zawadzka.pdf

 • P. Płóciennik, A. Zawadzka, R. Frankowski, A. Korcala,
  "Selected Methods of Thin Films Deposition and Their Applications"
  IEEE ICTON 2016 978-1-5090-1467-5/16 (2016), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2016.7550650

 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, P. Szroeder, A. Korcala, B. Kulyk, B. Sahraoui,
  "Single-Walled Carbon Nanotubes: Structural and Optical Properties"
  IEEE ICTON 2016 978-1-5090-1467-5/16 (2016), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTON.2016.7550394

 • P. Płóciennik, D. Guichaoua, A. Korcala, A. Zawadzka,
  "Studies of aluminum oxide thin films deposited by laser ablation technique"
  Opt. Mater. 56 (2016), 49-57
  DOI: 10.1016/j.optmat.2016.01.060

2015
 • A. Korcala, P. Płóciennik, A. Zawadzka, B. Sahraoui,
  " Optical properties of Al2O3 thin film deposited by sol-gel technique"
  IEEE ICTON 2015 1 (2015), 1-2
  DOI: 10.1109/ICTON.2015.7193660

 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, J. Strzelecki, A. Korcala, B. Sahraoui,
  " Photophysical properties of thin films containing metal and 8-hydroxyquinoline complexes"
  IEEE ICTON 2015 1 (2015), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2015.7193543

 • P. Płóciennik, A. Zawadzka, A. Korcala,
  " Study of ZnO thin film deposited by PVD"
  IEEE ICTON 2015 1 (2015), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTON.2015.7193661

 • A. Zawadzka, A. Karakas, P. Płóciennik, J. Szatkowski, Z. Łukasiak, A. Kapceoglu, Y. Ceylan, B. Sahraoui,
  "Optical and structural characterization of thin films containing metallophthalocyanine chlorides"
  Dyes Pigm. 112 (2015), 116-126
  DOI: 10.1016/j.dyepig.2014.06.029

2014
 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, J. Strzelecki,
  " Temperature-dependent luminescence dynamics for ZnO thin films"
  Opt. Quantum Electron. 46 (1) (2014), 87-101
  DOI: 10.1007/s11082-013-9709-x

 • A. Korcala, Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, prof. W. Bała, M. Boniewicz,
  "Admittance spectroscopy for planar and across measure configuration of metal/porous silicon/Si structures"
  IEEE ICTON 2014 1 (2014), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTON.2014.6876646

 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, J. Strzelecki, A. Korcala, A.K. Arof, B. Sahraoui,
  "Impact of annealing process on stacking orientations and second order nonlinear optical properties of metallophthalocyanine thin films and nanostructures"
  Dyes Pigm. 101 (2014), 212-220
  DOI: 10.1016/j.dyepig.2013.09.044

 • A. Zawadzka, prof. A. Karakas, P. Płóciennik, Z. Łukasiak, prof. B. Sahraoui,
  "NLO Investigations of Self-Assembled Organometallic Thin Films"
  IEEE ICTON 2014 1 (2014), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2014.6876524

 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, J. Strzelecki, Z. Łukasiak, B. Sahraoui,
  "Photophysical Properties of Alq3 thin films"
  Opt. Mater. 36 (2014), 91-97
  DOI: 10.1016/j.optmat.2013.05.001

 • P. Płóciennik, A. Zawadzka, J. Strzelecki, Z. Łukasiak, A. Korcala,
  "Pulsed laser deposition (PLD) of hafnium oxide thin films"
  IEEE ICTON 2014 1 (2014), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTON.2014.6876620

 • Z. Łukasiak, A. Korcala, P. Płóciennik, A. Zawadzka,
  "Study of small-molecule thin organic films deposited on porous silicon substrates "
  IEEE ICTON 2014 1 (2014), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2014.6876522

 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, J. Strzelecki, prof. B. Sahraoui,
  "Transparent amorphous zinc oxide thin films for NLO applications"
  Opt. Mater. 37 (2014), 327-337
  DOI: 10.1016/j.optmat.2014.06.021

2013
 • Grupa Małgorzata, Kaźmierczak Ryszard, P. Płóciennik, Rybka Krzysztof,
  "Konserwacja zabytków prezentowanych na wystawie "Solno 1" w Muzeum in. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. "
  in Paulina Kryg (editor), Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, Szreniawa (2013), pp. 70-76
  ISBN: 978-83-64119-12-5

 • A. Korcala, Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, prof. Bała Wacław, Bartkiewicz Krzysztof,
  "Light-Induced Carriers in Metal/Porous Silicon/p-Si Structures"
  IEEE ICTON 2013 ISSN; 2161-2056 (2013), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTON.2013.6602903

 • Bartkiewicz Krzysztof, Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, A. Korcala,
  "Optical properties of MgO thin films on quartz substrate prepared by sol-gel method"
  IEEE ICTON 2013 ISSN; 2161-2056 (2013), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2013.6602897

 • Z. Łukasiak, P. Płóciennik, A. Zawadzka, A. Korcala, Bartkiewicz Krzysztof,
  "Photoluminescence spectra of porous silicon modified by copper phthalocyanine coating "
  IEEE ICTON 2013 ISSN: 2161-2056 (2013), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2013.6602904

 • P. Płóciennik, A. Zawadzka, Z. Łukasiak, K. Brodzińska, A. Korcala, Bartkiewicz Krzysztof,
  "Pulsed laser deposition of hafnium oxide on quartz substrate"
  IEEE ICTON 2013 ISSN: 2161-2056 (2013), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTON.2013.6602905

 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, J. Strzelecki, M. Pranaitis, S. Dabos-Seignon, B. Sahraoui,
  "Structural and nonlinear optical properties of as-grown and annealed metallophthalocyanine thin films"
  Thin Solid Films 545 (2013), 429-437
  DOI: 10.1016/j.tsf.2013.07.042

 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, J. Strzelecki, Z. Łukasiak, Bartkiewicz Krzysztof, A. Korcala, Prof. Sahrauoi Bouchta,
  "Structural and optical properties of as-grown and annealed Alq3 thin films"
  IEEE ICTON 2013 ISSN; 2161-2056 (2013), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2013.6602962

2012
 • Małgorzata Grupa, P. Płóciennik, A. Zawadzka, Ryszard Kaźmierczak, Krzysztof Rybka,
  "Ash wood and European hazel conservation with polyethylene glycol 400 using vacuum freeze drying."
  Sprawozd. Archeolg. 64 (2012), 401-420

 • Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, A. Korcala,
  "Optical Properties of Al2O3 Thin Films on Quartz Glass Substrate, Prepared by Sol-Gel Method"
  IEEE ICTON 2012 E-ISBN : 978-1-4673-2227-0 (2012), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2012.6253814

 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, J. Strzelecki, Z. Łukasiak, A. Korcala, prof. Sahraoui Bouchta,
  "Optical properties of metallophthalocyanine compounds thin films"
  IEEE ICTON 2012 E-ISBN : 978-1-4673-2227-0 (2012), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTON.2012.6253720

 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, I. Czarnecka, J. Sztupecka, Z. Łukasiak,
  "The effects of annealing process influence on optical properties and the molecular orientation of selected organometallic compounds thin films"
  Opt. Mater. 34 (2012), 1686-1691
  DOI: 10.1016/j.optmat.2012.02.035

2011
 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, Z. Łukasiak, A. Korcala, El Ouazzani Haasa, prof. Sahraoui Bouchta,
  "Laser ablation and thin film deposition"
  IEEE ICTON 2011 E-ISBN: 978-1-4577-0880-0, Th.A2.1 (2011), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2011.5970839

 • Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, A. Korcala,
  "Photoluminescence of Electrochemically Etched Porous Silicon Coated with Small-Molecule Based Thin Organic Films"
  IEEE ICTON 2011 E-ISBN: 978-1-4577-0880-0, We.P.19 (2011), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTON.2011.5971174

 • Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, A. Korcala,
  "Photoluminescence of MgO thin films on Si (111) substrate, prepared by sol-gel method"
  IEEE ICTON 2011 E-ISBN: 978-1-4577-0880-0, We.P.14 (2011), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2011.5971169

 • A. Korcala, Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, dr hab. Bała Wacław,
  "Study of photoadmittance and admittance of porous silicon layers"
  IEEE ICTON 2011 E-ISBN : 978-1-4577-0880-0, We.P.25 (2011), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTON.2011.5971180

 • Anna Drążkowska, Małgorzata Grupa, Krzysztof Rybka, P. Płóciennik, J. Szatkowski, A. Zawadzka,
  "Using vacuum freeze-drying for waterlogged archaeological leather conservation"
  Sprawozd. Archeolg. T.63 (2011), 357-385

2010
 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, inż. Brodzińska Karolina, Z. Łukasiak, A. Korcala,
  "Investigations of Temperature Dependent Photoluminescence Process in MgO Thin Films"
  IEEE ICTON 2010 ISBN 978-1-4244-7797-5, Tu.P.15 (2010), 1-2
  DOI: 10.1109/ICTON.2010.5549017

 • Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, A. Korcala,
  "Photoluminescence of ZnO thin films on Si substrate"
  IEEE ICTON 2010 ISBN 978-1-4244-7797-5, Tu.P.1 (2010), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2010.5548975

2009
 • Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, A. Korcala,
  "Admittance spectroscopy and SPICE simulations for small-molecule based thin organic films"
  IEEE ICTON-MW\'09 ISBN 978-1-4244-5746-5, FrP.1 (2009), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTONMW.2009.5385615

 • dr Grupa Małgorzata, A. Zawadzka, P. Płóciennik,
  "Conservation of waterlogged archaeological wood with polyethylene glycol 4000 using vacuum drying in low temperature"
  Sprawozd. Archeolg. 61 (2009), 381-406

 • A. Zawadzka, P. Płóciennik, Z. Łukasiak, A. Korcala,
  "Temperature dependent photoluminescence process in ZnO thin films grown on quartz by sol-gel method"
  IEEE ICTON-MW\'09 ISBN 978-1-4244-5746-5, Fr4A.5 (2009), 1-3
  DOI: 10.1109/ICTONMW.2009.5385623

 • P. Płóciennik, A. Zawadzka, Z. Łukasiak, A. Korcala,
  "The optical properties of hafnium oxide prepared by the pulsed laser deposition"
  IEEE ICTON-MW\'09 ISBN 978-1-4244-5746-5, FrP.10 (2009), 1-1
  DOI: 10.1109/ICTONMW.2009.5385612

 • R.S. Dygdała ., M. Zieliński, P. Płóciennik, A. Zawadzka, R. Rumianowski ,
  "Time-of-flight repeller circuit application in laser ablation experiment"
  Surf. Coat. Technol. 203 (2009), 2328-2332
  DOI: 10.1016/j.surfcoat.2009.02.056

2008
 • A. Zawadzka, dr hab. Bała Wacław, P. Płóciennik, mgr Banach Krzysztof, J. Szatkowski, prof. Sahraoui Bouchta,
  "Investigations of linear and nonlinear optical properties of transparent ZnO thin films grown by sol-gel method"
  Proc. of 1st Medieter. Phot. C 1 (2008), 42-44
  DOI: 88902065-1-9

 • dr hab. Grupa Małgorzata, P. Płóciennik, A. Zawadzka,
  "Konserwacja mokrego drewna archeologicznego metodą suszenia próżniowego."
  in Gotgraf (editor), Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Oddział warmińsko-mazurski, Olsztyn (2008), pp. 133-145
  ISBN: 1897-0525

2006
 • P. Płóciennik, dr Roman Rumianowski,
  "C20 clusters formation by laser ablation of graphite at 308 nm"
  Surf. Eng. vol. 22 nr 5 (2006), 409-410

2004
 • R.S. Dygdała, A. Zawadzka, D. Lisak, P. Płóciennik, R. Trawiński,
  "Investigation of highly excited states of calcium by three-photon ionization"
  Eur. Phys. J. D 30 (2004), 15-22
  DOI: 10.1140/epjd/e2004-00071-9

 • B. Derkowska-Zielińska, M. Wojdyła, P. Płóciennik, B. Sahraoui, W. Bała,
  "Linear and nonlinear optical properties Zn1-xMgxSe layers grown by MBE and LPD method"
  Opto-Electron. Rev. 12 (2004), 27-31

2002
 • mgr R. Rumianowski, F. Rozpłoch, R. Dygdała, S. Kulesza, P. Płóciennik, A. Wojtowicz,
  "Pulsar laser deposition of Nd:YAG on Si with substrate bias voltage"
  Appl. Surf. Sci. 193 (2002), 261-267

1998
 • M. Zieliński, R. S. Dygdała, P. Płóciennik,
  "Counting errors in a real-time multichannel scaler"
  Rev. Sci. Instrum. 69 (1998), 299-305
  DOI: 10.1063/1.1148513