Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • M. Paprocki, A. Wawrzak, K. Erwiński, K. Karwowski, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  "PC-based CNC machine control system with LinuxCNC software"
  Pom. Auto. Kontr. 63 (2017), 15-19

2016
 • A. Wawrzak, K. Erwiński, K. Karwowski, M. Paprocki, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  "Układ sterowania CNC bazujący na komputerze PC z magistralą EtherCAT"
  Pom. Auto. Kontr. 2 (2016), 29-34
  DOI: 10.14313/PAR_220/29

2014
 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak, A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  "A state-space approach for control of NPC type 3-level sine wave inverter used in FOC PMSM drive"
  Bull. Pol. Ac.: Tech. 62 (2014), 439-448
  DOI: 10.2478/bpasts-2014-0046

 • K. Erwiński, T. Tarczewski, prof. dr hab. Grzesiak Lech, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  "Implementacja w układzie FPGA modulatora 3D-SVM dla przekształtnika 3-poziomowego z sinusoidalnym napięciem wyjściowym"
  Przegl. Elektrotech. 90 (2014), 12-16
  DOI: 10.12915/pe.2014.06.3

 • T. Tarczewski, L. M. Grzesiak, A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  "Układ laboratoryjny napędu z silnikiem PMSM sterowanym z kształtującego napięcie ciągłe 3-poziomowego falownika napięcia typu NPC"
  Przegl. Elektrotech. 6 (2014), 166-171
  DOI: 10.12915/pe.2014.06.31

2013
 • K. Erwiński, M. Paprocki, L. M. Grzesiak, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  "Application of Ethernet Powerlink for Communication in a Linux RTAI Open CNC system"
  IEEE Trans. Ind. Electron. 60 (2) (2013), 628-636
  DOI: 10.1109/TIE.2012.2206348

2012
 • Jarosław Halarewicz, Piotr Domanowski, Jerzy Dora, A. Wawrzak, K. Karwowski, Piotr Pinio, Artur Wiatrowski, Witold Michał Posadowski,
  "Próżniowe otrzymywanie cienkich warstw na wielkogabarytowych, szklanych podłożach. Część 2 – linia przemysłowa"
  Elektronika - Konstrukcje, Tec 4 (2012), 77-82

2009
 • K. Karwowski, Krzysztof Karwowski, S. Mandra, Mirosław Mizan, A. Wawrzak,
  "Algorytmy sterowania dla poprawy jakości regulacji położenia w serwonapędach"
  Napędy i Sterowanie 11/2009 (2009), 38-42

 • K. Karwowski, M. Paprocki,
  "The CNC system with stepper motor drives"
  Prace IEL 240 (2009), 75-84

 • M. Gahbler, K. Karwowski,
  "The position and speed measurement module implemented in FPGA device"
  Prace IEL Z. 240 (2009), 221-230

 • A. Wawrzak, K. Karwowski, dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, S. Mandra, dr inż. Mirosław Mizan,
  "Tracking errors decreasing in CNC system of machine tools"
  Prace IEL 240 (2009), 85-93

2004
 • S. Mandra, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  "Magistrala USB w układzie sterowania numerycznego maszyn"
  Pom. Auto. Kontr. 11/2004 (2004), 28-32

2001
 • dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, dr inż. Mirosław Mizan, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  "Serwonapędy prądu przemiennego z procesorem sygnałowym"
  Przegl. Elektrotech. 11 (2001), 273-278