Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • K. Sędziak, M. Lasota, P. Kolenderski,
  "Reducing detection noise of a photon pair in a dispersive medium by controlling its spectral entanglement"
  Optica 4 (2017), 84-89
  DOI: 10.1364/OPTICA.4.000084

 • M. Lasota, Radim Filip, Vladyslav C. Usenko,
  "Robustness of quantum key distribution with discrete and continuous variables to channel noise"
  Phys. Rev. A. 95 (2017), 062312
  DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.95.062312

 • M. Lasota, Radim Filip, Vladyslav C. Usenko,
  "Sufficiency of quantum non-Gaussianity for discrete-variable quantum key distribution over noisy channels"
  Phys. Rev. A. 96 (2017), 012301
  DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.96.012301

2014
 • M. Lasota, Radzewicz Czesław, Banaszek Konrad, Thew Rob,
  "Linear optics schemes for entanglement distribution with realistic single-photon sources"
  Phys. Rev. A. 90 (2014), 033836
  DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.90.033836

2013
 • M. Lasota, Rafał Demkowicz-Dobrzański, Konrad Banaszek,
  "Quantum key distribution with realistic heralded single-photon sources"
  Int. J Quantum Innf. 11 (2013), 1350034
  DOI: 10.1142/S0219749913500342