Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
 • L. Wydźgowski, Ł. Niewiara, T. Tarczewski, L. M. Grzesiak, M. Zieliński,
  "Jednofazowy mostkowy przekształtnik DC-AC z tranzystorami GaN GIT"
  Przegl. Elektrotech. 94 nr 3 (2018), 111-115
  DOI: 10.15199/48.2018.03.21

 • T. Tarczewski, M. Skiwski, L.M. Grzesiak, M. Zieliński,
  "Sterowanie bazujące na sprzężeniu od wektora zmiennych stanu z ograniczeniami serwonapędem z silnikiem PMSM"
  Przegl. Elektrotech. 94 nr 3 (2018), 99-105
  DOI: 10.15199/48.2018.03.19

2017
 • R. Frankowski, D. Chaberski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "A High-Speed Fully Digital Phase-Synchronizer Implemented in a Field Programmable Gate Array Device"
  Metrol. Measur. Syst. 24 (2017), 537-550
  DOI: 10.1515/mms-2017-0037

 • D. Chaberski, R. Frankowski, M. Gurski, M. Zieliński,
  "Comparison of Interpolators Used for Time-Interval Measurement Systems Based on Multiple-Tapped Delay Line"
  Metrol. Measur. Syst. 24 (2017), 401-412
  DOI: 10.1515/mms-2017-0033

2016
 • S. Grzelak, L. Wydźgowski, J. Czoków, D. Chaberski, M. Zieliński,
  "High precision ∆ E effect measurement with the use of ultrasonic-wave-time-of-flight method"
  Przegl. Elektrotech. Vol 2016, No 11 (2016), 83-86

 • D. Chaberski, R. Frankowski, M. Zieliński, dr Łukasz Zaworski,
  "Multiple-tapped-delay-line hardware-linearisation technique based on wire load regulation"
  Measurement 92 (2016), 103-113
  DOI: 10.1016/j.measurement.2016.06.002

 • R. Frankowski, M. Kowalski, P. Płóciennik, M. Zieliński,
  "Non-invasive TDC based temperature method for the local interconnects properties identification"
  IEEE ICTON 2016 978-1-5090-1467-5/16 (2016), 1-5
  DOI: 10.1109/ICTON.2016.7550645

2015
 • R. Frankowski, M. Zieliński,
  "A Sub-Channel method for the time-intervals histogram calculation"
  IEEE ICTON 2015 1 (2015), 1-5
  DOI: 10.1109/ICTON.2015.7193460

 • M. Zieliński, M. Gurski, D. Chaberski,
  "Architecture of the multi ‐ tap ‐ delay ‐ line time ‐ interval measurement module implemented in FPGA device"
  ACTA IMEKO Vol 4 No 1 (2015), 77-81
  DOI: ISSN: 2221-870X

2014
 • M. Zieliński, D. Chaberski, M. Gurski, M. Kowalski,
  " Multi tapped delay line time-interval measurement system implemented in a programmable structure"
  ACTA IMEKO Vol.3, No 3 (2014), 43-49

 • S. Grzelak, M. Kowalski, J. Czoków, M. Zieliński,
  "HIGH RESOLUTION TIME-INTERVAL MEASUREMENT SYSTEMS APPLIED TO FLOW MEASUREMENT"
  Metrol. Measur. Syst. XXI (2014), 77-84
  DOI: 10.2478/mms-2014-0008

 • M. Boniewicz, A. Kozłowska, A. Zawadzka, Z. Łukasiak, M. Zieliński,
  "Review of selected algorithms in the method energy evening algorithm in wireless sensor network"
  IEEE ICTON 2014 1 (2014), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2014.6876478

 • S. Grzelak, J. Czoków, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "ULTRASONIC FLOW MEASUREMENT WITH HIGH RESOLUTION"
  Metrol. Measur. Syst. XXI (2014), 305-316
  DOI: 10.2478/mms-2014-0026

2012
 • Łukasz Zaworski, D. Chaberski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "QUANTIZATION ERROR IN TIME-TO-DIGITAL CONVERTERS"
  Metrol. Measur. Syst. XIX, No 1 (2012), 115-122
  DOI: Index 330930, ISSN 0860-8229

2011
 • R. Frankowski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "Fluktuacje fazowe sygnału zegarowego wytworzonego w procesie cyfrowej syntezy częstotliwości"
  Przegl. Elektrotech. 9a (2011), 95-100

 • M. Kowalski, R. Frankowski, M. Zieliński,
  "Kalibracja systemu pomiaru odcinka czasu przeznaczonego do badania fluktuacji fazowych generatorów kwarcowych"
  Przegl. Elektrotech. 10 (2011), 214-219

 • M. Boniewicz, M. Zieliński,
  "Pomiarowa sieć radiowa o niskim zużyciu energii"
  Pom. Auto. Kontr. (12/2011) 57 (2011), 1515-1517

 • M. Zieliński,
  "Układy pomiaru i generacji odcinka czasu", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń (2011)
  ISBN: 978-83-231-2768-0 (o

 • Ł. Zaworski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "Zastosowanie układów FPGA w konstrukcji przepływomierzy ultradźwiękowych"
  Pom. Auto. Kontr. 57 (12/2011) (2011), 1511-1514

2010
 • M. Boniewicz, M. Gurski, M. Zieliński,
  "Bezprzewodowy system głosowania"
  Zeszyty Naukowe WSG 9 (2010), 5-14

 • D. Chaberski, S. Grzelak, Damian Lewandowski, Roman Dygdała, M. Zieliński, Krzysztof Stefański, Grzegorz Śmigielski,
  "Distribution measurements of radii of droplets forming an explosively generated water-spray cloud"
  Metrol. Measur. Syst. XVII (2010), 363-382
  DOI: 10.2478/v10178-010-0031-7

 • L. Wydźgowski, M. Zieliński, C. Mikowsk,
  "Indukcyjny czujnik prądu w technologii PCB_"
  Pom. Auto. Kontr. 9/2010 (2010), 1016-1019

 • M. Zieliński, K. Erwiński, M. Paprocki,
  "Linux RTAI Real Time Operating System in multiaxle machine control systems"
  Zeszyty Naukowe WSG 9 (2010), 39-52

 • Ł. Zaworski, M. Zieliński,
  "Projektowanie linii opóźniających z użyciem języka VHDL"
  Zeszyty Naukowe WSG 9 (2010), 15-22

 • M. Zieliński, M. Kowalski, R. Frankowski,
  "Wykorzystanie interfejsu użytkownika zrealizowanego w środowisku LabVIEW do pomiaru fluktuacji fazowych generatorów"
  Zeszyty Naukowe WSG 9 (2010), 23-38

2009
 • M. Zieliński, M. Kowalski, R. Frankowski, D. Chaberski, S. Grzelak, L. Wydźgowski,
  "Accumulated jitter measurement of standard clock oscillators"
  Metrol. Measur. Syst. XVI (2009) Nr 2 (2009), 259-266

 • M. Zieliński, A. Zawadzka, D. Chaberski,
  "Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej ", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-468-8, Wrocław (2009)
  ISBN: 978-83-7493-468-8

 • M. Zieliński,
  "Review of single-stage time-interval measurement modules implemented in FPGA devices"
  Metrol. Measur. Syst. Vol. XVI, No. 4 (2009), 641-648

 • D. Chaberski, M. Zieliński, S. Grzelak,
  "The new method of calculation sum and difference histogram for quantized data"
  Measurement 42 (2009) (2009), 1388-1394

 • R.S. Dygdała ., M. Zieliński, P. Płóciennik, A. Zawadzka, R. Rumianowski ,
  "Time-of-flight repeller circuit application in laser ablation experiment"
  Surf. Coat. Technol. 203 (2009), 2328-2332
  DOI: 10.1016/j.surfcoat.2009.02.056

2008
 • L. Wydźgowski, Ł. Zaworski, M. Zieliński,
  "Indukcyjny czujnik prądu do zastosowań w pomiarach energii elektrycznej"
  Pom. Auto. Kontr. 06/2008 (2008), 395 - 398

 • M. Zieliński, M. Kowalski, D. Chaberski, S. Grzelak, R. Frankowski,
  "System do pomiaru rozmycia czasowego generatorów kwarcowych i jego zastosowania"
  Przegl. Elektrotech. 5/2008 (2008), 259-264

 • R. Frankowski, W. Wasilewski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "Wysokorozdzielczy dwukanałowy system Box-Car implementowany w strukturze układu programowalnego Virtex4 dla zastosowań fizyki kwantowej"
  Elektronika - Konstrukcje, Tec 5/2008 (2008), 21-23

2007
 • S. Grzelak, D. Chaberski, M. Zieliński, L. Wydźgowski,
  "Badanie fluktuacji czasu ustalania przerzutnika"
  Pom. Auto. Kontr. 53 9/2007 (2007), 695-697

2006
 • M. Zieliński, M. Kowalski, S. Grzelak, D. Chaberski, R. Frankowski,
  "Influence of the clock signal phase fluctuation on precision of time-interval measurement"
  Elektronika - Konstrukcje, Tec 1 (2006) (2006), 50-52

2005
 • M. Zieliński, S. Grzelak, D. Chaberski, R. Frankowski, M. Kowalski,
  "High resolution time-interval measuring module with Vernier scale"
  Elektronika - Konstrukcje, Tec 2-3 (2005), 68 - 70

2004
 • M. Zieliński, D. Chaberski, M. Kowalski, R. Frankowski, S. Grzelak,
  "High-resolution time-interval measuring system implemented in single FPGA device"
  Measurement Vol 35, No. 3, 2004 (2004), 311 –

2003
 • M. Zieliński, D. Chaberski, S. Grzelak,
  "Time-interval measuring modules with short deadtime"
  Metrol. Measur. Syst. Vol. 10 no. 3 (2003), 241-251

2002
 • R. Frankowski, S. Grzelak, M. Kowalski, D. Chaberski, M. Zieliński,
  "Time-interval measurements using tapped delay lines implemented in a programmable logical structures"
  Proceedings of the 12th IMEKO TC4 International Symposium Vol. 2 (2002), 333-336

2001
 • M. Zieliński,
  "Measurement of the intensity function of Poisson random process"
  Metrol. Measur. Syst. Vol. VIII, No. 2 (2001), 187-195

 • M. Zieliński,
  "Wykorzystanie układów programowalnych CPLD w systemach pomiarowych"
  Elektronizacja 9 (2001), 20-22

2000
 • M. Zieliński,
  "Correction of the counting losses of a real-time multichannel-scaler for a very high intensity of particle flux"
  Measurement vol. 28 (2000), 225-233

 • M. Zieliński,
  "Digital gated single-particle counting system, the errors analysis"
  IEEE Trans. Instrum. Meas. Vol. 49 No. 5 (2000), 1069-1077

 • M. Zieliński, R. S. Dygdała, K. Karasek, A. Zawadzka,
  "Real-time multichannel scaler measurement of oscillator instabilities"
  Rev. Sci. Instrum. Vol. 71, No. 6 (2000), 2577-2581
  DOI: 10.1063/1.1150651

 • R.S. Dygdała, K, Krzysztof, K. Stefański, A. Zawadzka, R. Rumianowski, M. Zieliński,
  "The plasma phenomena in three-photon ionization of Ca"
  J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 33 (2000), 41-53
  DOI: 10.1088/0022-3727/33/1/307

1998
 • M. Zieliński, R. S. Dygdała, P. Płóciennik,
  "Counting errors in a real-time multichannel scaler"
  Rev. Sci. Instrum. 69 (1998), 299-305
  DOI: 10.1063/1.1148513

 • R. S. Dygdała, A. Zawadzka, M. Zieliński,
  "Multi - photon ionization of calcium."
  in J J Carroll; T A Goldman (editor), Proceedings of the International Conference on Lasers '97 : New Orleans, LA, December 15-19, 1997, McLean, VA : STS Press, New Orlean (1998), pp. 311-319
  ISBN: 0190-4132

 • R. Dygdała , K. Karasek , F. Giammanco , J. Kobus, A. Zawadzka, A. Raczyński, J. Zaremba, M. Zieliński,
  "Three-photon ionization of Ca"
  J. Phys. B: At. Mol. Phys. 31 (1998), 2259-2278
  DOI: 10.1088/0953-4075/31/10/015