Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • G. Kowzan, K. Stec, M. Zaborowski, S. Wójtewicz, A. Cygan, D. Lisak, P. Masłowski, R. Trawiński,
  "Line positions, pressure broadening and shift coefficients for the second overtone transitions of carbon monoxide in argon"
  J. Quant. Spectrosc. Radiat. T 191 (2017), 46-54
  DOI: 10.1016/j.jqsrt.2016.12.035

 • G. Kowzan, K. F. Lee, M. Borkowski, P. Ablewski, S. Wójtewicz, K. Stec, D. Lisak, M. E. Fermann, R. Trawiński, P. Masłowski,
  "VIPA spectrometer calibration and comb-cavity locking schemes comparison for sensitive and accurate frequency comb spectroscopy"
  J. Phys. Conf. Ser. 810 (2017), 012035-1-012035-5
  DOI: 10.1088/1742-6596/810/1/012035

2016
 • G. Kowzan, K. F. Lee, M. Paradowska, M. Borkowski, P. Ablewski, S. Wójtewicz, K. Stec, D. Lisak, M. E. Fermann, R. Trawiński, P. Masłowski,
  "Self-referenced, accurate and sensitive optical frequency comb spectroscopy with VIPA spectrometer"
  Opt. Lett. 41 (2016), 974-977
  DOI: 10.1364/OL.41.000974

2015
 • G. Kowzan, Magdalena Paradowska, M. Zaborowski, M. Borkowski, P. Ablewski, S. Wójtewicz, K. Stec, T. Robaczewski, D. Lisak, R. Trawiński, P. Masłowski,
  "Broadband CO2 measurements with a VIPA spectrometer in the near-infrared"
  Photonics Lett. Poland 7 (2015), 78-80
  DOI: 10.4302/plp.2015.3.08

2013
 • S. Wójtewicz, K. Stec, P. Masłowski, A. Cygan, D. Lisak, R. Trawiński, R. Ciuryło,
  "Low pressure line-shape study of self-broadened CO transitions in the (3←0) band"
  J. Quant. Spectrosc. Radiat. T 130 (2013), 191-200
  DOI: 10.1016/j.jqsrt.2013.06.005

 • A. Cygan, S. Wójtewicz, J. Domysławska, P. Masłowski, K. Bielska, M. Piwiński, K. Stec, R. Trawiński, F. Ozimek, C. Radzewicz, H. Abe, T. Ido, J. T. Hodges, D. Lisak, R. Ciuryło,
  "Spectral line-shapes investigation with Pound-Drever-Hall-locked frequency-stabilized cavity ring-down spectroscopy"
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. 222 (2013), 2119-2142
  DOI: 10.1140/epjst/e2013-01990-0

2012
 • J. Domysławska, S. Wójtewicz, D. Lisak, A. Cygan, F. Ozimek, K. Stec, Cz. Radzewicz, R. Trawiński, R. Ciuryło,
  "Cavity ring-down spectroscopy of the oxygen B-band with absolute frequency reference to the optical frequency comb"
  J. Chem. Phys. 136 (2012), 024201-024201-6
  DOI: 10.1063/1.3675903

 • J. Domysławska, S. Wójtewicz, D. Lisak, A. Cygan, F. Ozimek, K. Stec, K. Bielska, P. Masłowski, Cz. Radzewicz, R. Trawiński, R. Ciuryło,
  "Transition frequencies of oxygen B-band lines measured with optical frequency comb assisted cavity ring-down spectroscopy"
  J. Phys. Conf. Ser. 397 (2012), 012045-1-012045-5
  DOI: 10.1088/1742-6596/397/1/012045

2010
 • K. Stec, P. Szroeder, dr Khalid Benzhour,
  "High Temperature Surface Conductivity of Hydrogenated Diamond Films Exposed to Humid Air"
  Acta Phys. Pol. A 118(3) (2010), 511-514

 • K. Stec, dr Khalid Benzhour,
  "Temperaturowa zależność zmian przewodnictwa powierzchniowego cienkich warstw diamentowych HF-CVD"
  Karbo nr 4 (2010), 162-164

 • dr Khalit Benzhour, J. Szatkowski, F. Rozpłoch, K. Stec,
  "The Influence of Argon on the Deposition and Structure of Polycrystalline Diamond Films"
  Acta Phys. Pol. A 118, No.3 (2010), 447-449