Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
 • M. Paprocki, A. Wawrzak, K. Erwiński, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  "Elastyczny układ sterowania CNC maszyn bazujący na PC"
  Mechanik 4 (2018), 299-303
  DOI: 10.17814/mechanik.2018.4.46

2017
 • R. Szczepański, K. Erwiński, M. Paprocki,
  "Accelerating PSO based feedrate optimization for NURBS toolpaths using parallel computation with OpenMP"
  MMAR 2017 2017 (2017), 431-436
  DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046866

 • M. Paprocki, A. Wawrzak, K. Erwiński, K. Karwowski, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  "PC-based CNC machine control system with LinuxCNC software"
  Pom. Auto. Kontr. 63 (2017), 15-19

2016
 • K. Erwiński, M. Paprocki, A. Wawrzak, Lech M. Grzesiak,
  "Neural network contour error predictor in CNC control systems"
  Proceedings of the International Conference Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) IEEE 2016 2016 (2016), 537-542
  DOI: 10.1109/MMAR.2016.7575193

 • K. Erwiński, M. Paprocki, A. Wawrzak, Lech M. Grzesiak,
  "PSO based feedrate optimization with contour error constraints for NURBS toolpaths"
  Proceedings of the International Conference Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) IEEE 2016 2016 (2016), 1200-1205
  DOI: 10.1109/MMAR.2016.7575309

 • A. Wawrzak, K. Erwiński, K. Karwowski, M. Paprocki, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  "Układ sterowania CNC bazujący na komputerze PC z magistralą EtherCAT"
  Pom. Auto. Kontr. 2 (2016), 29-34
  DOI: 10.14313/PAR_220/29

2014
 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak, A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  "A state-space approach for control of NPC type 3-level sine wave inverter used in FOC PMSM drive"
  Bull. Pol. Ac.: Tech. 62 (2014), 439-448
  DOI: 10.2478/bpasts-2014-0046

 • K. Erwiński, T. Tarczewski, prof. dr hab. Grzesiak Lech, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  "Implementacja w układzie FPGA modulatora 3D-SVM dla przekształtnika 3-poziomowego z sinusoidalnym napięciem wyjściowym"
  Przegl. Elektrotech. 90 (2014), 12-16
  DOI: 10.12915/pe.2014.06.3

 • T. Tarczewski, L. M. Grzesiak, A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  "Układ laboratoryjny napędu z silnikiem PMSM sterowanym z kształtującego napięcie ciągłe 3-poziomowego falownika napięcia typu NPC"
  Przegl. Elektrotech. 6 (2014), 166-171
  DOI: 10.12915/pe.2014.06.31

2013
 • K. Erwiński, M. Paprocki, L. M. Grzesiak, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  "Application of Ethernet Powerlink for Communication in a Linux RTAI Open CNC system"
  IEEE Trans. Ind. Electron. 60 (2) (2013), 628-636
  DOI: 10.1109/TIE.2012.2206348

2012
 • M. Paprocki, K. Erwiński, L. Grzesiak,
  "Minimalizacja błędów nadążania w wieloosiowych maszynach CNC poprzez zastosowanie sterowania predykcyjnego z neuronowym modelem obiektu regulacji"
  Przegl. Elektrotech. R. 88 NR 4b/2012 (2012), 169-174

2010
 • L. Grzesiak, K. Erwiński, M. Paprocki,
  "Implementacja sieci neuronowej MLP FPNN w strukturze układu programowalnego FPGA"
  Przegl. Elektrotech. R. 86 NR 8/2010 (2010), 217-223

 • M. Zieliński, K. Erwiński, M. Paprocki,
  "Linux RTAI Real Time Operating System in multiaxle machine control systems"
  Zeszyty Naukowe WSG 9 (2010), 39-52