Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
 • L. Wydźgowski, Ł. Niewiara, T. Tarczewski, L. M. Grzesiak, M. Zieliński,
  "Jednofazowy mostkowy przekształtnik DC-AC z tranzystorami GaN GIT"
  Przegl. Elektrotech. 94 nr 3 (2018), 111-115
  DOI: 10.15199/48.2018.03.21

2017
 • L. Wydźgowski, Ł. Niewiara, T. Tarczewski, L. M. Grzesiak,
  "DC-DC power converter with Gallium Nitride Gate Injection Transistors"
  in Proceedings of 19th Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17-ECCE Europe, New York, NY: IEEE, New York (2017), pp. p.1-p.8
  ISBN: 978907581526

2016
 • S. Grzelak, L. Wydźgowski, J. Czoków, D. Chaberski, M. Zieliński,
  "High precision ∆ E effect measurement with the use of ultrasonic-wave-time-of-flight method"
  Przegl. Elektrotech. Vol 2016, No 11 (2016), 83-86

2015
 • L. Wydźgowski,
  "Sieć bezprzewodowa do zastosowań w automatyce budynkowej"
  Przegl. Elektrotech. NR 9/2015 (2015), 204-207

2012
 • L. Wydźgowski, Chilewski Marek,
  "Turbiny wiatrowe małej mocy do zastosowań w obszarach zurbanizowanych"
  Wiadomości Elektrotechniczne 2012/9 (2012), 42-44
  DOI: ISSN 0043-5112

2010
 • L. Wydźgowski, M. Zieliński, C. Mikowsk,
  "Indukcyjny czujnik prądu w technologii PCB_"
  Pom. Auto. Kontr. 9/2010 (2010), 1016-1019

2009
 • M. Zieliński, M. Kowalski, R. Frankowski, D. Chaberski, S. Grzelak, L. Wydźgowski,
  "Accumulated jitter measurement of standard clock oscillators"
  Metrol. Measur. Syst. XVI (2009) Nr 2 (2009), 259-266

2008
 • L. Wydźgowski, Ł. Zaworski, M. Zieliński,
  "Indukcyjny czujnik prądu do zastosowań w pomiarach energii elektrycznej"
  Pom. Auto. Kontr. 06/2008 (2008), 395 - 398

 • Ł. Zaworski, L. Wydźgowski, J. Czoków,
  "Układ scalony do pomiaru czasu w przepływomierzu ultradźwiękowym"
  Pom. Auto. Kontr. 6/2008 (2008), 383 - 385

2007
 • S. Grzelak, D. Chaberski, M. Zieliński, L. Wydźgowski,
  "Badanie fluktuacji czasu ustalania przerzutnika"
  Pom. Auto. Kontr. 53 9/2007 (2007), 695-697

 • L. Wydźgowski,
  "Inductive current sensor"
  Pom. Auto. Kontr. Vol. 53, nr 9bis/200 (2007), 673-675

2006
 • L. Wydźgowski,
  "Current measurement using printed circuit board coil"
  Proc. SPIE 6159 (2006), 61591Z-1 -