Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
 • M. Piwiński, Ł. Kłosowski, S. Chwirot, D.V. Fursa, I. Bray, T. Das, R. Srivastava,
  "Electron-impact coherence parameters for 4 1P 1excitation of zinc"
  J. Phys. B: At. Mol. Phys. 51 (2018), 085002-085002-7
  DOI: doi.org/10.1088/1361-6455/aab5cd

2017
 • Ł. Kłosowski, M. Piwiński, S. Wójtewicz, D. Lisak, M. Drewsen, K. Pleskacz, S. Chwirot,
  "Electron impact ionization of calcium atoms inside quadrupole trap"
  J. Phys. Conf. Ser. 875 (2017), 052008-052008
  DOI: 10.1088/1742-6596/875/6/052008

 • M. Piwiński, Ł. Kłosowski, D. Dziczek, S. Chwirot,
  "Electronic excitation of P-state of cadmium and zinc atoms"
  J. Phys. Conf. Ser. 875 (2017), 052010-052010
  DOI: 10.1088/1742-6596/875/6/052010

2016
 • Ł. Kłosowski, M. Piwiński, S. Wójtewicz, D. Lisak, D. Dziczek, S. Chwirot,
  "Coulomb crystal as a detector in electron impact ionization experiment"
  Bull. Am. Phys. Soc. Vol. 61, No 9 (2016), MW6 12

 • M. Piwiński, Ł. Kłosowski, D. Dziczek, S. Chwirot,
  "Efficient thermoelectric trap for metal vapours suitable for high-vacuum system"
  Bull. Am. Phys. Soc. Vol. 61, No 9 (2016), MW6 11

 • M. Piwiński, Ł. Kłosowski, D. Dziczek, S. Chwirot,
  "Study of inelastic e-Cd and e-Zn collisions"
  Bull. Am. Phys. Soc. Vol. 61, No. 9 (2016), MW6 10

2015
 • M. Piwiński, Ł. Kłosowski, D. Dziczek, S. Chwirot, Dmitry V. Fursa, Igor Bray,
  "4 1P1 Zn excitation by 80-eV electrons"
  Phys. Rev. A. 91 (2015), 062704-1-062704-5
  DOI: 10.1103/PhysRevA.91.062704

 • M. Piwiński, Ł. Kłosowski, D. Dziczek, S. Chwirot, D. V. Fursa , I. Bray,
  "e-Zn inelastic scattering at 80 eV"
  J. Phys. Conf. Ser. 635 (2015), 092102
  DOI: 10.1088/1742-6596/635/9/

 • M. Piwiński, Ł. Kłosowski, D. Dziczek, S. Chwirot,
  "Electron impact excitation of 41P1 zinc state for 40 eV incidence energy"
  J. Phys. Conf. Ser. 635 (2015), 092003
  DOI: 10.1088/1742-6596/635/9/092003

2013
 • M. Piwiński, D. Dziczek, Ł. Kłosowski, S. Chwirot,
  "Experimental investigation of electron impact excitation of zinc atoms to the 41P1 state"
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. 222, No. 9 (2013), 2273-2277
  DOI: 10.1140/epjst/e2013-02005-0

2012
 • Ł. Kłosowski, D. Dziczek, M. Piwiński, S. Chwirot,
  "Coincidence investigation of electron impact excitation of He atoms to triplet states in full range of scattering angles – feasibility study"
  J. Phys. Conf. Ser. 388 (2012), 142002-142002
  DOI: 10.1088/1742-6596/388/14/142002

 • M. Piwiński, Ł. Kłosowski, D. Dziczek, S. Chwirot,
  "Coincidence measurements of electron impact excitation of the 41P1 state of Zn"
  J. Phys. Conf. Ser. 388 (2012), 042011-042011
  DOI: 10.1088/1742-6596/388/4/042011

 • M. Piwiński, Ł. Kłosowski, D. Dziczek, S. Chwirot, Tapasi Das, Rajesh Srivastava, A. D. Stauffer, Christopher J. Bostock, Dmitry V. Fursa, Igor Bray,
  "Electron excitation of the 41P1 state of a zinc atom"
  Phys. Rev. A. 86 (2012), 052706-1-052706-5
  DOI: 10.1103/PhysRevA.86.052706

 • S. Chwirot,
  "Empiryczne badania procesów związanych z wewnętrznymi systemami zapewniania jakości – komentarz"
  in J. Woźnicki (editor), Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, FRP, Warszawa (2012), pp. 161-165
  ISBN: 978-83-7814-009-2

 • S. Chwirot,
  "Model edukacyjny: stan, uwarunkowania, podstawy w perspektywie 2050 roku"
  in B. Galwas, L. Kuźnicki (editor), Wizja przyszłości Polski – studia i analizy, PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 plus, Warszawa (2012), pp. 181-193
  ISBN: 978-83-61236-10-8

 • S. Chwirot,
  "Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w szkołach wyższych – już nie dlaczego, ale jak?"
  in J. Woźnicki (editor), Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, FRP, Warszawa (2012), pp. 166-176
  ISBN: 978-83-7814-009-2

2010
 • M. Piwiński, Ł. Kłosowski, D. Dziczek, S. Chwirot,
  "Electron-photon coincidence experiments on zinc atoms"
  Bull. Am. Phys. Soc. Vol 55, No 7 (2010), SF2.5

2009
 • Ł. Kłosowski, M. Piwiński, D. Dziczek, K. Pleskacz, S. Chwirot,
  "Coincidence measurements of electron-impact coherence parameters for e-He scattering in the full range of scattering angles"
  Phys. Rev. A. 80 (2009), 062709-1-4

 • D. Dziczek, S. Chwirot,
  "Dual control of slow light in reciprocal electromagnetically-induced-transparency conditions"
  Phys. Rev. A. 79 (2009), 043807-(1-

2008
 • Ł. Kłosowski, M. Piwiński, D. Dziczek, K. Pleskacz, S. Chwirot,
  "Electron-photon coincidence experiment in full scattering angle range"
  Bull. Am. Phys. Soc. Vol 53, No10 (2008), LW2.4

2007
 • B. W. Chwirot, S. Chwirot, T. Hassan,
  "Autofluorescence detection of human neoplastic lesions"
  Acta Biomed. Engineering 2 (2007), 57-74

 • Ł. Kłosowski, M. Piwiński, D. Dziczek, K. Pleskacz, prof. dr hab. Mariusz Zubek, S. Chwirot,
  "Coincidence investigation of inelastic electron–atom collisions with magnetic selection of scattering angle – feasibility study"
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. 144 (2007), 173-177

 • Ł. Kłosowski, M. Piwiński, D. Dziczek, K. Pleskacz, S. Chwirot,
  "Magnetic angle changer - a new device allowing extension of electron-photon coincidence measurements to arbitrarily large electron scattering angles"
  Meas. Sci. Technol. 18 (2007), 3801-3810

 • K. Pleskacz, D. Dziczek, Ł. Kłosowski, M. Piwiński, S. Chwirot,
  "Model of collision-induced constructive quantum interference"
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. 144 (2007), 167-171

2006
 • M. Piwiński, D. Dziczek, Ł. Kłosowski, R. Srivastava, S. Chwirot,
  "Coincidence study of excitation of cadmium atoms by electron impact"
  J. Phys. B: At. Mol. Phys. 39 (2006), 1945-1953

 • B. W. Chwirot, S. Chwirot, T. Hassan,
  "Fluorescence detection of human premalignant and malignant lesions"
  Trends Photochem. Photobiol. 11 (2006), 63-76

2005
 • S. Chwirot,
  "Endogenous fluorescence - New approach to In situ detection of premalignant and maligna lesions In human organs"
  Proc. SPIE 5849 (2005), 47-55

 • M. Piwiński, D. Dziczek, R. Srivastava, S. Chwirot,
  "Experimental and theoretical investigation of excitation cadmium atoms to 51P1 state by electron impact"
  Proc. SPIE 5849 (2005), 206-209

2004
 • D. Dziczek, B. Ziętek, S. Chwirot,
  "Low-speed and suspended propagation of light pulses in atomic medium with electromagnetically induced transparency"
  Acta Phys. Pol. A 106 (2004), 13 - 23

 • B. W. Chwirot, S. Chwirot,
  "Piętnaście lat badań nad zastosowaniem autofluorescencji komórek I tkanek do wykrywania zmian przednowotworowych I nowotworów człowieka", H. Podbielska, A. Sieroń, W. Stręk (red) (2004)

2003
 • M. Piwiński, D. Dziczek, R.Srivastava, M. Grądziel, S. Chwirot,
  "Electron-photon coincidence polarization of radiation from cadmium atoms excited to 51P1 state by electron impact"
  Proc. SPIE 5258 (2003), 132 - 135

 • D. Dziczek, M. Piwiński, M. Grądziel, S. Chwirot,
  "Polarisation and Optical Excitation Function of Resonance Radiation of Cadmium Atoms Excited by Electron Impact"
  Acta Phys. Pol. A 103 (2003), 3 - 11

 • B.W. Chwirot, M. Kowalska, N. Płóciennik, M. Piwiński, Z. Michniewicz, S. Chwirot,
  "Variability of spectra of laser - induced fluorescencje of colonic mucosa: its significance for fluorescencje detection of colonic neoplasia"
  Indian J. Exp. Biol. 41 (2003), 500-510

2002
 • M. Piwiński, D. Dziczek, R. Srivastava, M. Grądziel, S. Chwirot,
  "Electron - photon polarisation correlation study of the 51p1 state of Cd atoms excited by electron impact"
  J. Phys. B: At. Mol. Phys. 35 (2002), 3821-3827

 • B. W. Chwirot, S. Chwirot,
  "Fluorescence detection of human tumours without photosensitisers"
  Opt. Appl. XXXII (2002), 625-639

 • B. W. Chwirot, S. Chwirot, N. Sypniewska,
  "Fluorescence in situ detection of human cutaneous melanoma: diagnostic parameters of the method"
  Pigment Cell Res. 15S9 (2002), 43

2001
 • B. W. Chwirot, S. Chwirot, N. Sypniewska, Z. Michniewicz, J. Redziński, G. Kurzawski , W. Ruka,
  "Fluorescence in situ Detection of Human Cutaneous Melanoma: Study of Diagnostic Parameters of the Method"
  J. Invest. Dermat. 117 (2001), 1449-1451