Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
 • T. Tarczewski, Ł. Niewiara, M. Skiwski, L. M. Grzesiak,
  "Gain-scheduled constrained state feedback control of DC-DC buck power converter"
  IET Power Electron. 11 Iss. 4 (2018), 735-743
  DOI: 10.1049/iet-pel.2017.0370

 • L. Wydźgowski, Ł. Niewiara, T. Tarczewski, L. M. Grzesiak, M. Zieliński,
  "Jednofazowy mostkowy przekształtnik DC-AC z tranzystorami GaN GIT"
  Przegl. Elektrotech. 94 nr 3 (2018), 111-115
  DOI: 10.15199/48.2018.03.21

 • T. Tarczewski, M. Skiwski, L.M. Grzesiak, M. Zieliński,
  "Sterowanie bazujące na sprzężeniu od wektora zmiennych stanu z ograniczeniami serwonapędem z silnikiem PMSM"
  Przegl. Elektrotech. 94 nr 3 (2018), 99-105
  DOI: 10.15199/48.2018.03.19

2017
 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "Application of DC/DC/AC dual voltage source inverter for current harmonics reduction in PMSM drive"
  in Proceedings of 19th Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17-ECCE Europe , New York, NY: IEEE, New York (2017), pp. P.1-P.9
  ISBN: 978907581526

 • T. Tarczewski, M. Skiwski, L. M. Grzesiak,
  "Constrained non-stationary state feedback speed control of PMSM"
  in Proceedings of 19th Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17-ECCE Europe, New York, NY: IEEE, New York (2017), pp. p.1-p.10
  ISBN: 978907581526

 • L. Wydźgowski, Ł. Niewiara, T. Tarczewski, L. M. Grzesiak,
  "DC-DC power converter with Gallium Nitride Gate Injection Transistors"
  in Proceedings of 19th Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17-ECCE Europe, New York, NY: IEEE, New York (2017), pp. p.1-p.8
  ISBN: 978907581526

 • D. Stojic, T. Tarczewski, I. Klasnic,
  "Proportional-Integral-Resonant AC Current Controller"
  Adv. Electr. Comput. Eng. 1 (2017), 81-88
  DOI: 10.4316/AECE.2017.01012

 • D. Stojic, T. Tarczewski, D. Joksimovic, N. Milojcic, Z. Janda, Z. Ciric,
  "Robust synchronous generator excitation based on novel feedforward control"
  Int. Trans. Electr. Energy Syst. 27 iss. 9 (2017), 1-11
  DOI: 10.1002/etep.2368

2016
 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "Analysis of circuit and operation for DC–DC converter based on silicon carbide "
  Computer Applications in Elect 14 (2016), 268-279
  DOI: 10.21008/j.1508-4248.2016.0024

 • T. Tarczewski, L. M. Grzesiak,
  "Application of artificial bee colony algorithm to auto-tuning of linear-quadratic regulator for PMSM position control"
  Przegl. Elektrotech. 92 (2016), 57-62
  DOI: 10.15199/48.2016.06.11

 • T. Tarczewski, Ł. Niewiara, L. M. Grzesiak,
  "Application of artificial bee colony algorithm to auto-tuning of state feedback controller for DC-DC power converter"
  Power Electronics and Drives 1(36) (2016), 83-96
  DOI: 10.5277/PED160205

 • T. Tarczewski, L. M. Grzesiak,
  "Artificial bee colony based auto-tuning of PMSM state feedback speed controller"
  in IEEE (editor), Proceedings of 2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), IEEE, USA (2016), pp. 1155-1160
  ISBN: 

 • T. Tarczewski, Ł. Niewiara, L. M. Grzesiak,
  "Constrained state feedback control of DC-DC power converter based on model predictive approach"
  in Electrical Engineering Institute Nikola Tesla (editor), Proceedings of the 2016 4th International Symposium on Environmental Friendly Energies and Applications (EFEA), IEEE, USA (2016), pp. 1-6
  ISBN: 978-1-5090-0749-3

 • T. Tarczewski, L. M. Grzesiak,
  "Constrained State Feedback Speed Control of PMSM Based on Model Predictive Approach"
  IEEE Trans. Ind. Electron. 63 (2016), 3867-3875
  DOI: 10.1109/TIE.2015.2497302

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "DC-DC converter based on silicon carbide (SiC) power devices with P+ based current controller"
  Przegl. Elektrotech. 6 (2016), 18-24
  DOI: doi:10.15199/48.2016.06.04

 • M. Skiwski, T. Tarczewski, prof. dr inż Lech M. Grzesiak,
  "PMSM drive based on STM32F4 microcontroller"
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering 87 (2016), 377-387

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "SILICON CARBIDE BASED DC-DC CONVERTER – OPERATING ANALYSIS"
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering 88 (2016), 109-120

2015
 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, M. Skiwski, Lech M. Grzesiak,
  "9 kW SiC MOSFET BASED DC-DC CONVERTER"
  in PROCEEDINGS OF 17TH CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, EPE’15-ECCE EUROPE, New York, NY: IEEE, New York (2015), pp. P.1-P.9
  ISBN: 9789075815238

 • Ł. Niewiara, M. Skiwski, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "Computer aided design of snubber circuit for DC\DC converter with SiC power mosfet devices"
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering 84 (2015), 77-83

 • Ł. Niewiara, M. Skiwski, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "Experimental study of snubber circuit design for SiC power MOSFET devices"
  Computer Applications in Elect 13 (2015), 120-131

 • L. M. Grzesiak, T. Tarczewski,
  "State Feedback Control with ANN Based Load Torque Feedforward for PMSM Fed by 3-Level NPC Inverter with Sinusoidal Output Voltage Waveform"
  in Ferrier, J.-L., Gusikhin, O., Madani, K., Sasiadek, J. (editor), Informatics in Control, Automation and Robotics, Springer International Publishing, Szwajcaria (2015), pp. 73-90
  ISBN: 978-3-319-10891-9

2014
 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak, A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  "A state-space approach for control of NPC type 3-level sine wave inverter used in FOC PMSM drive"
  Bull. Pol. Ac.: Tech. 62 (2014), 439-448
  DOI: 10.2478/bpasts-2014-0046

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK STATE FEEDBACK CONTROLLER TO TORQUE RIPPLE MINIMIZATION OF PMSM"
  in ICINCO 2014 Proceedings of the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, SciTePress - Science and Technology Publications,, Lisbon, Portugal (2014), pp. 363-369
  ISBN: 978-989-758-039-0

 • K. Wyrąbkiewicz, T. Tarczewski, Grzesiak Lech M.,
  "Artifical potential fields algorithm for Mars rover path planning in an unknown enviroment"
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering No. 80 (2014), 183-189

 • K. Wyrąbkiewicz, T. Tarczewski, Grzesiak Lech M.,
  "Artifical potential fields with extended Bug algorithm for Mars rover path planning in an unknown environment"
  Computer Applications in Elect Vol. 12 (2014), 422-433

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "Based on neural network adaptive linear quadratic regulator for inverter with voltage matching circuit"
  Computer Applications in Elect 12 (2014), 434-443

 • K. Erwiński, T. Tarczewski, prof. dr hab. Grzesiak Lech, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  "Implementacja w układzie FPGA modulatora 3D-SVM dla przekształtnika 3-poziomowego z sinusoidalnym napięciem wyjściowym"
  Przegl. Elektrotech. 90 (2014), 12-16
  DOI: 10.12915/pe.2014.06.3

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "NEURAL NETWORK BASED ADAPTIVE STATE FEEDBACK CONTROLLER FOR INVERTER WITH VOLTAGE MATCHING CIRCUIT"
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering 80 (2014), 230-238

 • T. Tarczewski, Ł. Niewiara, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak,
  "Torque ripple minimization for PMSM using voltage matching circuit and neural network based adaptive state feedback control"
  in Proceedings of 16th Conference on Power Electronics and Applications, EPE’14-ECCE Europe, New York, NY: IEEE, New York (2014), pp. P.1-P.10
  ISBN: 978-1-4799-3014-2

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  "Trójfazowy mostkowy falownik napięcia o regulowanym napięciu obwodu pośredniczącego"
  Przegl. Elektrotech. 06/2014 (2014), 109-114
  DOI: 10.12915/pe.2014.06.21

 • T. Tarczewski, L. M. Grzesiak, A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  "Układ laboratoryjny napędu z silnikiem PMSM sterowanym z kształtującego napięcie ciągłe 3-poziomowego falownika napięcia typu NPC"
  Przegl. Elektrotech. 6 (2014), 166-171
  DOI: 10.12915/pe.2014.06.31

2013
 • Prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak, T. Tarczewski,
  "Control System with State Feedback and NN based Load Torque Feedforward for PMSM with LC Filter Fed by 3-Level NPC Inverter"
  in Proceedings of the 10th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, SciTePress - Science and Technology Publications, Lisbon, Portugal (2013), pp. 259-267
  ISBN: 978-989-8565-70- 9

 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak,
  "PMSM fed by 3-level NPC sinusoidal inverter with discrete state feedback controller"
  in Proceedings of 15th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE'13 ECCE Europe,, New York, NY: IEEE, New York (2013), pp. P.1-P.9
  ISBN: 978-90-75815-17-7 i

 • Lech M. Grzesiak, T. Tarczewski,
  "PMSM servo-drive control system with a state feedback and a load torque feedforward compensation"
  COMPEL 32 (2013), 364-382
  DOI: DOI 10.1108/03321641311293939

2012
 • T. Tarczewski,
  "Nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne przeznaczone do odnawialnych źródeł energii"
  Wiadomości Elektrotechniczne 09 (1031) (2012), 9-12
  DOI: ISSN 0043-5112

 • T. Tarczewski, dr hab. inż. Lech M. Grzesiak,
  "State feedback control of the PMSM servo-drive with sinusoidal voltage source inverter"
  in 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, September 4-6, 2012, Novi Sad, Serbia, New York, NY: IEEE, New York (2012), pp. DS2a.6-1-DS2a.6-6
  ISBN: 978-1-4673-1972-0

 • T. Tarczewski, L. Grzesiak,
  "Sterowanie od stanu serwonapędu z silnikiem PMSM zasilanego z przekształtnika o sinusoidalnym napięciu wyjściowym"
  Przegl. Elektrotech. R. 88, NR 4b/2012 (2012), 252-258
  DOI: ISSN 0033-2097

2009
 • T. Tarczewski, L. Grzesiak,
  "High precision permanent magnet synchronous servo-drive with lqr position controller"
  Przegl. Elektrotech. R. 85 NR 8/2009 (2009), 42 - 47

2005
 • T. Tarczewski,
  "Iteracyjne strojenie nastaw regulatora PID"
  Stud. Autom. Inform. 30 (2005), 85-94