Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
 • S. Grzelak, L. Wydźgowski, J. Czoków, D. Chaberski, M. Zieliński,
  "High precision ∆ E effect measurement with the use of ultrasonic-wave-time-of-flight method"
  Przegl. Elektrotech. Vol 2016, No 11 (2016), 83-86

2014
 • S. Grzelak, M. Kowalski, J. Czoków, M. Zieliński,
  "HIGH RESOLUTION TIME-INTERVAL MEASUREMENT SYSTEMS APPLIED TO FLOW MEASUREMENT"
  Metrol. Measur. Syst. XXI (2014), 77-84
  DOI: 10.2478/mms-2014-0008

 • S. Grzelak, J. Czoków, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "ULTRASONIC FLOW MEASUREMENT WITH HIGH RESOLUTION"
  Metrol. Measur. Syst. XXI (2014), 305-316
  DOI: 10.2478/mms-2014-0026

2010
 • J. Czoków,
  "Metoda autonomicznej korekcji błędu nieliniowości przetwornika czas-cyfra opartego na różnicowej linii opóźniającej "
  Pom. Auto. Kontr. 10/2010 (2010), 1205-1208

2009
 • J. Czoków, Ł. Zaworski,
  "Metoda kalibracji noniuszowej linii opóźniającej", Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, ISBN 83-911669-5-3, Gdańsk (2009)
  ISBN: 83-911669-5-3

2008
 • Ł. Zaworski, L. Wydźgowski, J. Czoków,
  "Układ scalony do pomiaru czasu w przepływomierzu ultradźwiękowym"
  Pom. Auto. Kontr. 6/2008 (2008), 383 - 385