Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • R. Linowiecki, J. Matulewski, Bibianna Bałaj, Agnieszka Ignaczewska, Joanna Dreszer, Magdalena Kmiecik, W. Duch,
  "GCAF. Platforma tworzenia aplikacji kontrolowanych wzrokiem – nowy sposób przygotowywania w pełni interaktywnych eksperymentów z użyciem okulografu"
  Lingwistyka Stosowana 20 (2017), 83-99

 • Magdalena Kmiecik, Małgorzata Gut, Bibianna Bałaj, J. Matulewski,
  "Ocena poziomu umiejętności matematycznych na podstawie danych okulograficznych"
  Lingwistyka Stosowana 20 (2017), 63-82

2016
 • Bibianna Bałaj, Piotr Francuz, M. Sternal, J. Matulewski,
  "Compensation of Head Movements in the Data Registered with a Headset Eye Tracker Using the EVM Software Package"
  The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology 22 (2016), 1-17

 • J. Matulewski,
  "MVVM i XAML w Visual Studio 2015", Helion, Gliwice (2016)
  ISBN: 978-83-283-1018-6

2015
 • J. Matulewski,
  "Metody Runge-Kutty w praktyce, czyli co każdy programista powinien wiedzieć o dokładnym całkowaniu równań różniczkowych zwyczajnych"
  Programista 2/2015 (2015), 34-46

 • J. Matulewski,
  "Problem okien dialogowych w architekturze MVVM"
  Programista 6/2015 (2015), 38-45

2014
 • D. Borycki, J. Matulewski, Maciej Pakulski, Maciej Grabek,
  "ASP.NET MVC. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio", Helion, Gliwice (Polska) (2014)
  ISBN: 978-83-246-3238-1

 • J. Matulewski, Maciej Grabek, Maciej Pakulski, D. Borycki,
  "ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio", Wydawnictwo Helion, Gliwice (2014)
  ISBN: 978-83-246-8284-3

 • J. Matulewski,
  "Grafika 3D czasu rzeczywistego. Nowoczesny OpenGL", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2014)
  ISBN: 978-83-01-17966-3

 • J. Matulewski,
  "Macierze w grafice 3D"
  Programista 5/2014 (24) (2014), 4-20

 • J. Matulewski,
  "Przewodnik po MonoGame, część 1: podstawowe koncepcje grafiki 3D"
  Programista 4/2014 (2014), 34-39

 • J. Matulewski,
  "Przewodnik po MonoGame, część 2: komponenty gry"
  Programista 6/2014 (2014), 38-41

 • J. Matulewski,
  "Przewodnik po MonoGame, część 3: oświetlenie - model Phonga"
  Programista 7/2014 (2014), 36-42

 • J. Matulewski,
  "Przewodnik po MonoGame, część 4: cienie rzucane"
  Programista 8/2014 (2014), 36-39

 • J. Matulewski,
  "Przewodnik po MonoGame, część 5: mieszanie kolorów"
  Programista 9/2014 (2014), 26-29

 • J. Matulewski,
  "Przewodnik po MonoGame, część 6: odwzorowywanie tekstur"
  Programista 10/2014 (2014), 28-33

 • J. Matulewski,
  "Przewodnik po MonoGame, część 7: kontrolery gier"
  Programista 11/2014 (2014), 30-33

 • J. Matulewski,
  "Przewodnik po MonoGame, część 8: sfera, bufor indeksów i cieniowanie Phonga"
  Programista 12/2014 (2014), 28-32

 • J. Matulewski,
  "Przewodnik po MonoGame, część 9: skybox i odwzorowanie otoczenia"
  Programista 1/2015 (2014), 40-45

 • J. Matulewski,
  "Visual Studio 2013. Podręcznik programowania w C# z zadaniami", Helion, Gliwice (2014)
  ISBN: 978-83-246-6856-4

 • J. Matulewski,
  "Wprowadzenie do Entity Framework"
  Programista 1/2014 (2014), 6-12

2013
 • J. Matulewski,
  "Grafika 3D na urządzeniach przenośnych z systemem Android"
  Software Developer's J. 3/2013 (wydanie elektroniczne) (2013), 28-36

 • D. Borycki, J. Matulewski,
  "Kontekst synchronizacji"
  Programista 7 (2013), 54-56

 • J. Matulewski,
  "Liczba p, algorytm BBP i typ BigInteger w C#"
  Programista 5 (2013), 48-50

 • J. Matulewski,
  "Podstawy mechaniki klasycznej dla programistów gier, czyli rzecz o tym,jak całkować równanie ruchu"
  Programista 7 (2013), 60-63

 • Mateusz Warczak, J. Matulewski, Rafał Pawłaszek, Piotr Sybilski, D. Borycki, T. Dziubak,
  "Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0", Helion, Gliwice (2013)
  ISBN: 978-83-246-6698-0

 • Tomasz Dziubak, J. Matulewski,
  "Quantum one-dimensional Coulomb atom"
  Opt.Commun. 290 (2013), 92
  DOI: 10.1016/j.optcom.2012.10.039

 • J. Matulewski,
  "Samouczek testów jednostkowych w Visual Studio 2013"
  Programista 19 (2013), 48-54

 • Tomasz Dziubak, J. Matulewski,
  "Stabilization phenomenon revisited in attosecond regime. Applicability of a regularized potential"
  Opt.Commun. 288 (2013), 66
  DOI: 10.1016/j.optcom.2012.09.063

2012
 • T. Dziubak, J. Matulewski,
  "An object-oriented implementation of a solver of the time-dependent Schrödinger equation using the CUDA technology"
  Comp. Phys. Commun. 183 (2012), 800
  DOI: 10.1016/j.cpc.2011.11.026

 • J. Matulewski,
  "Jonizacja i rekombinacja w silnym polu lasera attosekundowego", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń (2012)
  ISBN: 978-83-231-2862-5

2011
 • T. Dziubak, J. Matulewski,
  "Three-dimensional numerical simulations in attosecond physics regime using the CUDA technology: the stabilization phenomenon"
  Proc. SPIE 8071 (2011), 807112
  DOI: 10.1117/12.887245

 • J. Matulewski, D. Borycki, Grzegorz Krause, Maciej Pakulski, Michał Warczak, Jacek Lewandowski, Maciek Grabek, Sławomir Orłowski,
  "Visual Studio 2010 dla programistów C#", Helion, Gliwice (2011)
  ISBN: 978-83-246-2173-6

2010
 • M. Matuszak, J. Matulewski,
  "Czyń CUDA (część 2) - Programowanie i optymalizacja jądra"
  Software Developer's J. 1 (2010), 40-45

 • J. Matulewski, T. Dziubak, M. Sylwestrzak,
  "Grafika. Fizyka. Metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacją 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2010)
  ISBN: 978-83-01-16178-1

 • Jarosław H. Bauer, J. Matulewski,
  "Numerical investigation of strong-field photoionization rates"
  Phys. Rev. A. 82 (2010), 053418-1-053418-9

 • J. Matulewski, Bartosz Turowski,
  "Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile", Wydawnictwo Helion, Gliwice (2010)
  ISBN: 978-83-246-2631-1

 • T. Dziubak, J. Matulewski,
  "Stabilization of one-dimensional soft-core and singular model atoms "
  Eur. Phys. J. D 59 (2010), 321

 • J. Matulewski, D. Borycki, P. Pepłowski, D. Szlag,
  "Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows", Wydawnictwo Helion, Gliwice (2010)
  ISBN: 978-83-246-1928-3

2009
 • J. Matulewski,
  "Czyń CUDA (część 1) - Architektura"
  Software Developer's J. 12 (2009), 60

 • T. Dziubak, J. Matulewski,
  "Recombination of an atomic system in one, two, and three dimensions in the presence of an ultrastrong attosecond laser pulse:A comparison of results obtained using a Coulomb and a smoothed Coulomb potential"
  Phys. Rev. A. 79 (2009), 043404

2008
 • J. Matulewski,
  ".NET 3.0 - Projektowanie interfejsu aplikacji dla Windows Vista"
  Software Developer's J. 3/2008 (2008), 22-30

 • T. Jahołkowski, J. Matulewski,
  "ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Ćwiczenia", Wydawnictwo Helion, Gliwice (2008)
  ISBN: 978-83-246-1290-1

 • J. Matulewski,
  "C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ", Wydawnictwo Helion, Gliwice (2008)
  ISBN: 83-246-1447-8

 • J. Matulewski,
  "C# 3.0 i LINQ"
  Software Developer's J. 4/2008 (2008), 26-33

 • J. Matulewski,
  "LINQ to SQL"
  Software Developer's J. 6/2008 (2008), 24-33

 • J. Matulewski,
  "LINQ to XML"
  Software Developer's J. 7/2008 (2008), 48-55

 • J. Matulewski, S. Baranovskii, P. Thomas,
  "Simulation of the Coulomb gap evolution in the Coulomb glass"
  Phys. Status Solidi C 5 (2008), 694

 • J. Matulewski,
  "Stała Archimedesa"
  Matematyka 5/2008 (2008), 302-306

 • J. Matulewski, S. Baranovskii, P. Thomas,
  "The influence of the water surrounding on a long-distance electron transport in the DNA"
  Phys. Status Solidi C 5 (2008), 714

2007
 • T. Dziubak, J. Matulewski,
  "An object-oriented C++ implementation of Davidson method for finding a few selected extreme eigenpairs of a large, sparse, real, symmetric matrix"
  Comp. Phys. Commun. 177 (2007), 676

 • J. Matulewski,
  "ASP.NET 2.0, ADO.NET 2.0 i AJAX"
  Software Developer's J. 7/2007 (2007), 44-57

 • J. Matulewski,
  "ASP.NET 2.0, część 1 - Strony w VWD"
  Internet Maker 3/2007 (2007), 46-48

 • J. Matulewski,
  "ASP.NET 2.0, część 2 - Inżynieria ADO.NET 2.0"
  Internet Maker 4/2007 (2007), 50-52

 • J. Matulewski,
  "ASP.NET 2.0, część 3 - Estetyka stron ADO.NET 2.0"
  Internet Maker 5/2007 (2007), 54-56

 • J. Matulewski,
  "Nieskończenie długa sekunda"
  Wiedza i Życie 05 (2007), 32-35

 • J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba,
  "Recombination of an atomic system with a short-range potential in the presence of ultrastrong attosecond laser pulses: ab initio numerical simulations in one and two dimensions"
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. 144 (2007), 155

 • J. Matulewski, S. Orłowski,
  "Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer", Wydawnictwo Helion, Gliwice (2007)
  ISBN: 978-83-246-0738-9

 • J. Matulewski,
  "Tuning witryny ASP.NET 2.0"
  Software Developer's J. 8/2007 (2007), 64-69

 • M. Duszyński, J. Matulewski,
  "XNA - zarządzana platforma do gier"
  Software Developer's J. 12/2007 (2007), 48-53

2006
 • J. Matulewski,
  "ABC Delphi 2006", Wydawnictwo Helion, Gliwice (2006)
  ISBN: 83-246-0573-8

 • J. Matulewski,
  "Active Data Objects 2.0 - "ASP.NET 2.0 a bazy danych""
  PC World Komp. 10 (2006), 16-19

 • J. Matulewski,
  "Akademia Visual Studio 2005 - "Ogólnie jest lepiej (Typy parametryczne w C# 2.0)""
  PC World Komp. 03 (2006), 150-154

 • J. Matulewski,
  "Akademia Visual Studio 2005 - "Wielka migracja 2005 (Przenoszenie projektów C# 1.0 do Visual Studio 2005)""
  PC World Komp. 06 (2006), 160-163

 • J. Matulewski,
  "C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania", Wydawnictwo Helion, Gliwice (2006)
  ISBN: 83-246-0395-6

 • B. Lutkowski, J. Przewłocki, S. Orłowski, K. Górska, N. Żelazna, J. Matulewski,
  "Diagnostyka sprzętu komputerowego", Wydawnictwo Helion, Gliwice (2006)
  ISBN: 83-246-0319-0

 • J. Matulewski,
  "Platforma .NET/Kurs C# - "Wielowątkowe C# (Aplikacje wielowątkowe na platformie .NET)""
  PC World Komp. 02 (2006), 144-147

 • J. Matulewski,
  "Przechowywanie danych - XML - "Bazy danych - XML w .NET 2.0""
  PC World Komp. 10 (2006), 40-43

 • J. Matulewski, A. Raczyński, mgr Łukasz Rębarz, J. Zaremba,
  "Recombination in strong laser fields: Manifestation of a slow drift"
  Phys. Rev. A. 74 (2006), 013410

 • J. Matulewski, S. Baranovskii, P. Thomas,
  "Simulation of the phononless hopping in a Coulomb glass"
  Phys. Status Solidi C 3 (2006), 279

 • J. Matulewski,
  "Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw", Wydawnictwo Helion, Gliwice (2006)
  ISBN: 83-246-0334-4

 • J. Matulewski,
  "Visual Web Developer 2005 - "Budowa aplikacji w VWD 2005""
  PC World Komp. 10 (2006), 12-15

 • J. Matulewski,
  "Windows Vista dla programistów - "Przyszłość platformy .NET""
  PC World Komp. 10 (2006), 51-54

2005
 • J. Matulewski, S. Baranovskii, P. Thomas,
  "Effects of dynamic disorder on the charge transport via DNA molecules"
  Phys. Chem. Chem. Phys. 7 (2005), 1514

 • J. Matulewski, K. Żebrowski, J. Ratkowski,
  "Firestarter 1.0.3 - Graficzna nakładka na Linuxowy firewall. "Ogień pod kontrolą""
  CHIP 04 (2005), 148

 • K. Żebrowski, J. Ratkowski, J. Matulewski,
  "Firewall. Szybki start", Wydawnictwo Helion, Gliwice (2005)
  ISBN: 83-7361-350-1

 • J. Matulewski,
  "Platforma .NET/Kurs C# - "Bezbłędne aplikacje (Debugowanie kodu w Visual C#)""
  PC World Komp. 10 (2005), 182-185

 • J. Matulewski,
  "Platforma .NET/Kurs C# - "Cztery plusy""
  PC World Komp. 08 (2005), 142-143

 • J. Matulewski,
  "Platforma .NET/Kurs C# - "Forma choinkowa (Co można zrobić z oknem w C#?)""
  PC World Komp. 13 (2005), 114-117

 • J. Matulewski,
  "Platforma .NET/Kurs C# - "Fraktale w C# (Działanie struktury Complex)""
  PC World Komp. 10 (2005), 179-181

 • J. Matulewski,
  "Platforma .NET/Kurs C# - "Klasy i struktury w C# (Definiowanie typów w C#)""
  PC World Komp. 09 (2005), 155-157

 • J. Matulewski,
  "Platforma .NET/Kurs C# - "Kolekcje .NET (Struktury danych w języku C#)""
  PC World Komp. 12 (2005), 168-171

 • J. Matulewski,
  "Platforma .NET/Kurs C# - "Kolory postępu (Projektowanie komponentów w Visual C#)""
  PC World Komp. 11 (2005), 178-182

 • J. Matulewski,
  "Platforma .NET/Kurs C# - "Liczby zespolone w C# (Typy C# w praktyce)""
  PC World Komp. 09 (2005), 158-163

 • J. Matulewski,
  "Platforma .NET/Kurs C# - "Szybko i bez błędów (Błyskawiczne projektowanie aplikacji w środowiskach programistycznych C#)""
  PC World Komp. 08 (2005), 144-149

2003
 • J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba,
  "Adiabatic stabilization against photoionization in a constant magnetic field"
  Phys. Rev. A. 68 (2003), 045401

 • J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba,
  "Dynamics of strong-field photoionization in two dimensions for short-range binding potentials"
  Phys. Rev. A. 68 (2003), 013408

2000
 • J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba,
  "Drift of the scattered wave packet in strong-field atomic stabilization"
  Phys. Rev. A. 61 (2000), 043402/1-7