Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • R. Frankowski, D. Chaberski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "A High-Speed Fully Digital Phase-Synchronizer Implemented in a Field Programmable Gate Array Device"
  Metrol. Measur. Syst. 24 (2017), 537-550
  DOI: 10.1515/mms-2017-0037

 • D. Chaberski, R. Frankowski, M. Gurski, M. Zieliński,
  "Comparison of Interpolators Used for Time-Interval Measurement Systems Based on Multiple-Tapped Delay Line"
  Metrol. Measur. Syst. 24 (2017), 401-412
  DOI: 10.1515/mms-2017-0033

2016
 • D. Chaberski, R. Frankowski, M. Zieliński, dr Łukasz Zaworski,
  "Multiple-tapped-delay-line hardware-linearisation technique based on wire load regulation"
  Measurement 92 (2016), 103-113
  DOI: 10.1016/j.measurement.2016.06.002

 • R. Frankowski, M. Kowalski, P. Płóciennik, M. Zieliński,
  "Non-invasive TDC based temperature method for the local interconnects properties identification"
  IEEE ICTON 2016 978-1-5090-1467-5/16 (2016), 1-5
  DOI: 10.1109/ICTON.2016.7550645

 • R. Frankowski, M. Gurski, P. Płóciennik,
  "Optical methods of the delay cells characteristics measurements and their applications"
  Opt. Quantum Electron. 48(3) (2016), 1-19
  DOI: 10.1007/s11082-016-0465-6

 • P. Płóciennik, A. Zawadzka, R. Frankowski, A. Korcala,
  "Selected Methods of Thin Films Deposition and Their Applications"
  IEEE ICTON 2016 978-1-5090-1467-5/16 (2016), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2016.7550650

2015
 • R. Frankowski, M. Zieliński,
  "A Sub-Channel method for the time-intervals histogram calculation"
  IEEE ICTON 2015 1 (2015), 1-5
  DOI: 10.1109/ICTON.2015.7193460

 • R. Frankowski, D. Chaberski, M. Kowalski,
  "An optical method for the time-to-digital converters characterization"
  IEEE ICTON 2015 1 (2015), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2015.7193659

2011
 • R. Frankowski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "Fluktuacje fazowe sygnału zegarowego wytworzonego w procesie cyfrowej syntezy częstotliwości"
  Przegl. Elektrotech. 9a (2011), 95-100

 • M. Kowalski, R. Frankowski, M. Zieliński,
  "Kalibracja systemu pomiaru odcinka czasu przeznaczonego do badania fluktuacji fazowych generatorów kwarcowych"
  Przegl. Elektrotech. 10 (2011), 214-219

2010
 • M. Zieliński, M. Kowalski, R. Frankowski,
  "Wykorzystanie interfejsu użytkownika zrealizowanego w środowisku LabVIEW do pomiaru fluktuacji fazowych generatorów"
  Zeszyty Naukowe WSG 9 (2010), 23-38

2009
 • M. Zieliński, M. Kowalski, R. Frankowski, D. Chaberski, S. Grzelak, L. Wydźgowski,
  "Accumulated jitter measurement of standard clock oscillators"
  Metrol. Measur. Syst. XVI (2009) Nr 2 (2009), 259-266

2008
 • W. Wasilewski, Cz. Radzewicz, R. Frankowski, K. Banaszek,
  "Statistics of multiphoton events in spontaneous parametric down-conversion"
  Phys. Rev. A. 78, 033831 (2008) (2008), 033831-(1-

 • M. Zieliński, M. Kowalski, D. Chaberski, S. Grzelak, R. Frankowski,
  "System do pomiaru rozmycia czasowego generatorów kwarcowych i jego zastosowania"
  Przegl. Elektrotech. 5/2008 (2008), 259-264

 • R. Frankowski, W. Wasilewski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "Wysokorozdzielczy dwukanałowy system Box-Car implementowany w strukturze układu programowalnego Virtex4 dla zastosowań fizyki kwantowej"
  Elektronika - Konstrukcje, Tec 5/2008 (2008), 21-23

2007
 • W. Wasilewski, P. Kolenderski, R. Frankowski,
  "Spectral density matrix of a single photon measured"
  Phys. Rev. Lett. 99 (2007), 123601

2006
 • M. Zieliński, M. Kowalski, S. Grzelak, D. Chaberski, R. Frankowski,
  "Influence of the clock signal phase fluctuation on precision of time-interval measurement"
  Elektronika - Konstrukcje, Tec 1 (2006) (2006), 50-52

2005
 • M. Zieliński, S. Grzelak, D. Chaberski, R. Frankowski, M. Kowalski,
  "High resolution time-interval measuring module with Vernier scale"
  Elektronika - Konstrukcje, Tec 2-3 (2005), 68 - 70

2004
 • M. Zieliński, D. Chaberski, M. Kowalski, R. Frankowski, S. Grzelak,
  "High-resolution time-interval measuring system implemented in single FPGA device"
  Measurement Vol 35, No. 3, 2004 (2004), 311 –

2002
 • R. Frankowski, S. Grzelak, M. Kowalski, D. Chaberski, M. Zieliński,
  "Time-interval measurements using tapped delay lines implemented in a programmable logical structures"
  Proceedings of the 12th IMEKO TC4 International Symposium Vol. 2 (2002), 333-336