Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • R. Frankowski, D. Chaberski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "A High-Speed Fully Digital Phase-Synchronizer Implemented in a Field Programmable Gate Array Device"
  Metrol. Measur. Syst. 24 (2017), 537-550
  DOI: 10.1515/mms-2017-0037

 • D. Chaberski, R. Frankowski, M. Gurski, M. Zieliński,
  "Comparison of Interpolators Used for Time-Interval Measurement Systems Based on Multiple-Tapped Delay Line"
  Metrol. Measur. Syst. 24 (2017), 401-412
  DOI: 10.1515/mms-2017-0033

 • D. Chaberski,
  "High-resolution time-interval generator"
  Przegl. Elektrotech. 10 (2017), 25-32
  DOI: 10.15199/48.2017.10.06

2016
 • S. Grzelak, L. Wydźgowski, J. Czoków, D. Chaberski, M. Zieliński,
  "High precision ∆ E effect measurement with the use of ultrasonic-wave-time-of-flight method"
  Przegl. Elektrotech. Vol 2016, No 11 (2016), 83-86

 • D. Chaberski, R. Frankowski, M. Zieliński, dr Łukasz Zaworski,
  "Multiple-tapped-delay-line hardware-linearisation technique based on wire load regulation"
  Measurement 92 (2016), 103-113
  DOI: 10.1016/j.measurement.2016.06.002

 • D. Chaberski,
  "Time-to-digital-converter based on multiple-tapped-delay-line"
  Measurement 89 (2016), 87-96
  DOI: 10.1016/j.measurement.2016.03.065

2015
 • R. Frankowski, D. Chaberski, M. Kowalski,
  "An optical method for the time-to-digital converters characterization"
  IEEE ICTON 2015 1 (2015), 1-4
  DOI: 10.1109/ICTON.2015.7193659

 • M. Zieliński, M. Gurski, D. Chaberski,
  "Architecture of the multi ‐ tap ‐ delay ‐ line time ‐ interval measurement module implemented in FPGA device"
  ACTA IMEKO Vol 4 No 1 (2015), 77-81
  DOI: ISSN: 2221-870X

2014
 • M. Zieliński, D. Chaberski, M. Gurski, M. Kowalski,
  " Multi tapped delay line time-interval measurement system implemented in a programmable structure"
  ACTA IMEKO Vol.3, No 3 (2014), 43-49

 • Dr Grzegorz Śmigielski, Dr inż. Damian Lewandowski, D. Chaberski, S. Grzelak, Prof. dr hab. Roman Dygdała,
  "Rejestrator kropel aerozolu wodnego wytwarzanego metodą wybuchową"
  Pom. Auto. Kontr. 60 (2014), 1170-1773

2012
 • Łukasz Zaworski, D. Chaberski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  "QUANTIZATION ERROR IN TIME-TO-DIGITAL CONVERTERS"
  Metrol. Measur. Syst. XIX, No 1 (2012), 115-122
  DOI: Index 330930, ISSN 0860-8229

2010
 • D. Chaberski, S. Grzelak, Damian Lewandowski, Roman Dygdała, M. Zieliński, Krzysztof Stefański, Grzegorz Śmigielski,
  "Distribution measurements of radii of droplets forming an explosively generated water-spray cloud"
  Metrol. Measur. Syst. XVII (2010), 363-382
  DOI: 10.2478/v10178-010-0031-7

2009
 • M. Zieliński, M. Kowalski, R. Frankowski, D. Chaberski, S. Grzelak, L. Wydźgowski,
  "Accumulated jitter measurement of standard clock oscillators"
  Metrol. Measur. Syst. XVI (2009) Nr 2 (2009), 259-266

 • M. Zieliński, A. Zawadzka, D. Chaberski,
  "Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej ", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-468-8, Wrocław (2009)
  ISBN: 978-83-7493-468-8

 • D. Chaberski, M. Zieliński, S. Grzelak,
  "The new method of calculation sum and difference histogram for quantized data"
  Measurement 42 (2009) (2009), 1388-1394

2008
 • M. Zieliński, M. Kowalski, D. Chaberski, S. Grzelak, R. Frankowski,
  "System do pomiaru rozmycia czasowego generatorów kwarcowych i jego zastosowania"
  Przegl. Elektrotech. 5/2008 (2008), 259-264

2007
 • S. Grzelak, D. Chaberski, M. Zieliński, L. Wydźgowski,
  "Badanie fluktuacji czasu ustalania przerzutnika"
  Pom. Auto. Kontr. 53 9/2007 (2007), 695-697

2006
 • M. Zieliński, M. Kowalski, S. Grzelak, D. Chaberski, R. Frankowski,
  "Influence of the clock signal phase fluctuation on precision of time-interval measurement"
  Elektronika - Konstrukcje, Tec 1 (2006) (2006), 50-52

2005
 • M. Zieliński, S. Grzelak, D. Chaberski, R. Frankowski, M. Kowalski,
  "High resolution time-interval measuring module with Vernier scale"
  Elektronika - Konstrukcje, Tec 2-3 (2005), 68 - 70

2004
 • M. Zieliński, D. Chaberski, M. Kowalski, R. Frankowski, S. Grzelak,
  "High-resolution time-interval measuring system implemented in single FPGA device"
  Measurement Vol 35, No. 3, 2004 (2004), 311 –

2003
 • M. Zieliński, D. Chaberski, S. Grzelak,
  "Time-interval measuring modules with short deadtime"
  Metrol. Measur. Syst. Vol. 10 no. 3 (2003), 241-251

2002
 • R. Frankowski, S. Grzelak, M. Kowalski, D. Chaberski, M. Zieliński,
  "Time-interval measurements using tapped delay lines implemented in a programmable logical structures"
  Proceedings of the 12th IMEKO TC4 International Symposium Vol. 2 (2002), 333-336