Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
 • Markowski Grzegorz, K. Grąbczewski, R. Adamczak,
  "Oversampling Negative Class Improves Contact Map Prediction"
  International Journal of Pharma Medicine and Biological Sciences 5 (2016), 211-216

2014
 • K. Grąbczewski,
  "Meta-Learning in Decision Tree Induction", Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London (2014)
  ISBN: 978-3-319-00959-9, 9

2011
 • K. Grąbczewski, N. Jankowski,
  "Saving time and memory in computational intelligence system with machine unification and task spooling"
  Knowledge-Based Systems 24 (2011), 570-588
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2011.01.003

 • K. Grąbczewski,
  "Separability of Split Value Criterion with Weighted Separation Gains"
  Lect. Notes Comput. Sci. 6871 (2011), 88-98

 • K. Grąbczewski,
  "Unified View of Decision Tree Learning Machines for the Purpose of Meta-learning"
  in Burduk R, Kurzyński M, Woźniak M, Żołnierek A (editor), Computer Recognition Systems 4, Springer , Berlin / Heidelberg (2011), pp. 147-155
  ISBN: 978-3-642-20320-6

 • N. Jankowski, K. Grąbczewski,
  "Universal Meta-Learning Architecture and Algorithms"
  in Jankowski N, Duch W, Grąbczewski K (editor), Meta-Learning in Computational Intelligence, Springer, Berlin / Heidelberg (2011), pp. 1-76
  ISBN: 978-3-642-20979-6

 • K. Grąbczewski,
  "Validated Decision Trees versus Collective Decisions"
  Lect. Notes Comput. Sci. 6923 (2011), 342-351

2010
 • N. Jankowski, K. Grąbczewski,
  "Increasing efficiency of data mining systems by machine unification and double machine cache"
  Lect. Notes Comput. Sci. 6113 (2010), 380-387

 • K. Grąbczewski, N. Jankowski,
  "Task Management in Advanced Computational Intelligence System"
  Lect. Notes Comput. Sci. 6113 (2010), 331-338