Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2012
 • N. Jankowski,
  "Graph-based generation of meta-learning search space"
  Int. J. Appl. Math. Comput. Sc 22 (2012), 647-667

2011
 • K. Grąbczewski, N. Jankowski,
  "Saving time and memory in computational intelligence system with machine unification and task spooling"
  Knowledge-Based Systems 24 (2011), 570-588
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2011.01.003

 • N. Jankowski, K. Grąbczewski,
  "Universal Meta-Learning Architecture and Algorithms"
  in Jankowski N, Duch W, Grąbczewski K (editor), Meta-Learning in Computational Intelligence, Springer, Berlin / Heidelberg (2011), pp. 1-76
  ISBN: 978-3-642-20979-6

2010
 • N. Jankowski, K. Grąbczewski,
  "Increasing efficiency of data mining systems by machine unification and double machine cache"
  Lect. Notes Comput. Sci. 6113 (2010), 380-387

 • K. Grąbczewski, N. Jankowski,
  "Task Management in Advanced Computational Intelligence System"
  Lect. Notes Comput. Sci. 6113 (2010), 331-338

2004
 • M. Grochowski, N. Jankowski,
  "Comparison of Instance Selection Algorithms II. Results and Comments."
  Lect. Notes Comput. Sci. 3070 (2004), 580-585

 • N. Jankowski, M. Grochowski,
  "Comparison of Instances Seletion Algorithms I. Algorithms Survey."
  Lect. Notes Comput. Sci. 3070 (2004), 598-603