Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • A. Karbowski, K. Służewski, K. Fedus, G. Karwasz,
  "Eksperymentalne wariacje na temat prawa Lenza"
  Fizyka w Szkole 6 (2017), 16-22

 • A. Karbowski, A. Kamińska, K. Służewski,
  "Multimedia in science education"
  in Grzegorz Karwasz & Małgorzata Nodzyńska (editor), Entertainment-education in science education, Pedagogical University of Kracow, Kraków (2017), pp. 83-96
  ISBN: 978-83-8084-056-0

 • A. Karbowski, K. Fedus, G. Karwasz,
  "Positronium Formation in Molecular Gases — from Experiment to Modeling"
  Acta Phys. Pol. B 48 (2017), 1593-1599
  DOI: 10.5506/APhysPolB.48.1593

 • A. Karbowski, K. Fedus, K. Służewski, J. Bruzdowska, G. Karwasz,
  "Positronium Formation in Organic Liquids"
  Acta Phys. Pol. A 132 (2017), 1466-1470
  DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1466

2016
 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski,
  "How Colours Are Created?"
  in Paweł Cieśla, Wioleta Kopek-Putała, Anna Paprowska (editor), Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci 2016, Pedagogical University of Cracow, Kraków (2016), pp. 61-
  ISBN: 978-83-8084-037-9

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  "Hyper-konstruktywizm w nauczaniu fizyki: tożsamość indywidualna i kompetencje społeczne"
  Acta Univ.Nicolai Copernici:P XXXII (2016), 177-202

 • A. Kamińska, A. Karbowski, K. Służewski,
  "Multimedia in Teaching Science"
  in Paweł Cieśla, Wioleta Kopek-Putała, Anna Paprowska (editor), Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci 2016, Pedagogical University of Cracow, Kraków (2016), pp. 55-
  ISBN: 978-83-8084-037-9

2015
 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  "Hyper-constructivism in teaching physics: Defining social competences"
  in (editor), GIREP EPEC 2015, Uniwersity of Wroclaw, Wrocław (2015), pp. -
  ISBN:

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  "No student left behind – recepta konstruktywistyczna – implementacje i analizy porównawcze w fizyce"
  in Prof. Tomasz Szkudlarek (editor), Różnice - edukacja - inkuzja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (2015), pp. 103-114
  ISBN: 978-83-7865-354-7

 • M. Sadowska, A. Karbowski, G. Karwasz, K. Służewski, K. Fedus, K. Rochowicz,
  "Toruński doświadczalnik z fizyki", Materiały Zakładu Dydaktyki Fizyki (Druk - drukarnia WN UMK), Toruń (2015)
  ISBN:

2014
 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz,
  "Didactics of Physics with elements of General Didactics and Didactics of Astronomy", Zakład Dydaktyki Fizyki UMK, Toruń (2014)
  ISBN:

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz,
  "Dydaktyka fizyki z elementami dydaktyki ogólnej i dydaktyki astronomii", Wydawnictwo Naukowe UMK, UMK w Toruniu (2014)
  ISBN:

2013
 • K. Rochowicz, A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz,
  "Electromagnetism - seeing and calculating"
  in GIREP - ICPE - MPTL 2010 Proceedings, Universite de Reims, Champagne-Ardenne, Reims (2013), pp. 51-53
  ISBN: 9781446611395

 • A. Karbowski, K. Fedus, J. Patyk, Ł. Bujak, K. Służewski, G. Karwasz,
  "Photoluminescence and positron annihilation lifetime studies on pellets of ZnO nanocrystals"
  Nukleonika 58(1) (2013), 189-194

 • K. Rochowicz, Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, K. Służewski, A. Karbowski, K. Fedus, D. Stolarz, G. Karwasz,
  "Zbirka zadań z fizyki", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń (2013)
  ISBN:

2012
 • J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, E. Werner-Malento, R. S. Brusa, W. Zhou, G. Karwasz,
  "Combined positron-annihilation and structural studies of hydrothermally grown zirconia"
  NME 1 (2012), 97-105
  DOI: 10.1680/nme.11.00014

2011
 • A. Karbowski,
  "Ciekawe doświadczenia z magnetyzmu i elektromagnetyzmu"
  BIULETYN PSNPP 39 (2011), 40-42

 • J. D. Fidelus, A. Karbowski, J. Grabis, A. Jusza, R. Piramidowicz, R. S. Brusa, G. Karwasz,
  "Positron-annihilation, structural and optical studies on properties of nanostructured ZrO2, ZnO, B2O3 and ZnO-Bi2O3"
  Acta Phys. Pol. A 120 (2011), 66-68

 • A. Karbowski, J. D. Fidelus, G. Karwasz,
  "Testing an ORTEC Lifetime System"
  Mater. Sci. Forum 666 (2011), 155-159
  DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.666.155

2010
 • A. Karbowski, K. Służewski, M. Sadowska, G. Karwasz, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini,
  "Discovering electromagnetic induction : interactive multimedia path"
  in University of Udine. Physics Department (editor), Multimedia in Physics Teaching and Learning 14th edition, 23-25 September 2009, University of Udine. Physics Department, University of Udine (2010), pp. -
  ISBN:

 • dr J. D. Fidelus, A. Karbowski, dr S. Mariazzi, prof. R. S. Brusa, G. Karwasz,
  "Positron-annihilation and photoluminescence studies of nanostructured ZrO2"
  Nukleonika 55(1) (2010), 85-89

 • A. Karbowski, M. Sadowska, G. Karwasz, K. Służewski,
  "Toruński doświadczalnik z fizyki", Materiały Zakładu Dydaktyki Fizyki (Druk - drukarnia WN UMK), Toruń (2010)
  ISBN:

2009
 • A. Karbowski,
  "Doświadczenia z magnetyzmu – projekt „Teaching Physics in Secondary School”"
  Postępy Fizyki 6/2009 (2009), 257-259

 • J. Turło, G. Karwasz, A. Karbowski, K. Przegiętka, K. Służewski,
  "Europejski Projekt FP7 - History and Philosophy in Science Teaching (HIPST)"
  Naucz. Przedm. Przyr. 2/2009 (2009), 41-48

 • J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, K. Przegiętka,
  "Introduction of history and philosophy of science elements for curriculum development"
  in (editor), 7th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe : proceedings., , (2009), pp. 165- 171
  ISBN:

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski, K.Gołębiowski, K. Rochowicz, M. Sadowska, M. Juszczyńska, P. Miszta,
  "Nauczanie fizyki w szkole średniej – Projekt TiPSS"
  Foton 105/2009 (2009), 60-61

2008
 • S. Mariazzi, L. Toniutti , R. S. Brusa, M. Duarte Naia, A. Karbowski, G. Karwasz,
  "Depth profiling of defects in He implanted SiO2"
  Acta Phys. Pol. A 113 (2008) (2008), 1447-1453

 • J. Turło, A. Karbowski, K. Służewski,
  "Examples of good practice in ICT used in Science Education in Poland"
  in Efective use of ICT in Science Education (EU ISE), University of Edinburgh, Edinburgh (2008), pp. 66-84
  ISBN: 978-0-9559665-0-7

 • G. Karwasz, J. Fisz, A. Karbowski, J. Kansy, R.S. Brusa,
  "Genetic Algorithms for Positron Lifetime Data"
  Acta Phys. Pol. A 113 (2008) (2008), 1365-1372

 • G. Karwasz, A. Karbowski, Z. Idziaszek, R. S. Brusa,
  "Total cross sections for positron scattering on benzene – angular resolution corrections"
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R 266/3 (2008), 471-477

2007
 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  "Na końcu języka (Volty)"
  Foton 96 (2007), 34-35

 • G. Karwasz, R. S. Brusa, Z. Idziaszek, A. Karbowski,
  "Positron scattering on benzene and cyclohexane: experiment and modified effective range theory"
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. 144 (2007), 197-201

2006
 • J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, K. Przegiętka, E. Dąbkowska,
  "Ciekawe doświadczenia z powietrzem", http://www.fizyka.umk.pl/phys/ZAKLADY/PDF/Pokazy_2006/index.html, Toruń (2006)
  ISBN: Portal internetowy

 • J. Turło, E. Dąbkowska, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, K. Przegiętka,
  "Jak eksperymentowano dawniej? Od Witelona do Foucault'a", PDF WFAiIS UMK 2006, Toruń (2006)
  ISBN: Skrypt ZDF

 • A. Karbowski, J. Turło, G. Osiński, E. Dąbkowska, K. Służewski,
  "Nauczanie elementów kinematyki i termodynamiki - europejski Projekt TEWISE"
  Naucz. Przedm. Przyr. 18/2006 (2006), 25-31

 • J. Turło, E. Dąbkowska, K. Przegiętka, A. Karbowski, K. Służewski, G. Osiński,
  "Nauki przyrodnicze na VI Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki"
  Naucz. Przedm. Przyr. 20/2006 (2006), 51-54

2005
 • J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Z. Turło,
  "Edukacyjne laboratoria przyrodnicze wspomagane komputerowo"
  Naucz. Przedm. Przyr. 15/2005 (2005), 40-48

 • J. Fisz, A. Karbowski,
  "Kinetic fluoroscence and emission anisotropy decays of charge transfer (ICT and TICT) compounds in solution"
  Proc. SPIE 5849 (2005) (2005), 104-111

 • J. Turło, K. Służewski, G. Osiński, A. Karbowski, K. Przegiętka, E. Dąbkowska,
  "Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie o wodzie i powietrzu"
  Naucz. Przedm. Przyr. 16/2005 (2005), 21-24