Zarządzenie Rektora w sprawie procedury ukończenia studiów

Prosimy studentów lat dyplomowych o zapoznanie się z  Zarządzeniem Rektora

Proszę zwrócić uwagę na obowiązujący wzór strony tytułowej pracy dyplomowej.

Załączamy również wzory wymaganych oświadczeń.

ZałącznikRozmiar
Oświadczenie autora o samodzielności.pdf30.42 KB
Oświadczenie o zgodności wersji drukowanej i elektronicznej.pdf27.41 KB
Wniosek o potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu.pdf38.99 KB
Wzór strony tytułowej pracy.pdf19.04 KB
Wniosek o suplement w jęz. angielskim.pdf41.03 KB
Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym.pdf38.63 KB
Deklaracja Biuro Karier.pdf276.96 KB