Dziekanat

Godziny przyjęć:  poniedziałek 900 – 1200,   wtorek 1200 – 1430,   czwartek 12 00 – 1430,    piątek: 900 – 1200,  w środę nieczynne.

 


Kierownik Dziekanatu: mgr Jadwiga Zielińska tel.: 56 611 3273; 56 611 3249,  pokój: 355; email: jzielin@fizyka.umk.pl


Studia stacjonarne i niestacjonarne: tel.: 56 611 32 49; pokój: 352
Samodzielny referent: mgr Dorota Pipczyńska, e-mail: dpipczynska@fizyka.umk.pl

Samodzielny referent: mgr Dominika Szmalc, e-mail: dominikas@fizyka.umk.pl

Samodzielny referent: mgr Joanna Wiśniewska, e-mail: joanna.lm@fizyka.umk.pl

Pomoc materialna i finanse: tel.: 56 611 32 81; pokój: 358

Samodzielny referent: mgr Joanna Szoppe-Kupijaj, e-mail: jsk@fizyka.umk.pl

Studia doktoranckie: tel.: 56 611 32 49; pokój: 352
Samodzielny referent: mgr Dorota Pipczyńska, e-mail: dpipczynska@fizyka.umk.pl

Oferta dydaktyczna i rejestracja na zajęcia, Studia podyplomowe: tel.: 56 611 32 81; pokój 358

Specjalista: mgr Justyna Filipiak, e-mail: jfilipiak@fizyka.umk.pl

 


Kierownicy studiów podyplomowych

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów:
dr hab. Jacek Matulewski tel.: 56 611 33 29; pokój: 477a; email: jacek@fizyka.umk.pl

Godziny przyjęć: piątek 08:00 - 10:00, sobota po zajęciach

 

Podyplomowe Studium Fizyki, Astronomii i Zastosowania Komputerów:
dr hab. Alicja Chruścińska, tel.: 56 611 3316; pokój: 266 ; email: alicja@fizyka.umk.pl

Godziny przyjęć: środa 10.00 - 11.30