Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Zaoczne Uzupełniające Studia Magisterskie Fizyki

Od roku akademickiego 2017/18 Zaoczne Studia Fizyki zostały zamknięte z powodu powtarzającego się od wielu lat braku kandydatów!