Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Automatyka i Robotyka

studia stacjonarne
stopnia w specjalnościach trwają wg programu k o ń c z ą    s i ę   u z y s k a n i e m 
pierwszego
  • automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych,
  • systemy mikroprocesorowe.
7 semestrów ARs1 efektów kształcenia tytułu inżyniera

Opis kierunku (dlaczego warto)

Rejestracja kandydatów prowadzona jest wyłącznie przez internetowy system rekrutacyjny IRK.

info@fizyka.umk.pl

Od lat studenci naszego Wydziału zajmują czołowe miejsca w kraju w zawodach robotów sumo.