Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Fizyka

studia stacjonarne
stopnia   trwają wg programu kończą się uzyskaniem
efektów kształcenia  i tytułu
pierwszego możliwość wyboru ścieżki teoretycznej, doświadczalnej lub nauczycielskiej 6 semestrów (3 lata) Fs1 efekty kształcenia licencjata
drugiego możliwość wyboru ścieżki teoretycznej lub doświadczalnej 4 semestry (2 lata) Fs2 efekty kształcenia magistra

Opis kierunku (dlaczego warto)

Rejestracja kandydatów prowadzona jest wyłącznie przez internetowy system rekrutacyjny IRK.

info@fizyka.umk.pl